Årsberetning 2015

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Årsberetning for Piratpartiet 2015

Tidsrom: 21. mars 2015 - 12. mars 2016

Styrets sammensetning:

Året som gikk

 • Medlemstall har holdt seg meget stabilt, 521 21.03.2015 og vi ligger nå på 524 (pr. 26.02.2016)
 • Vi hadde 13 fylkeslag
 • Vi hadde bare 4 lokallag. Lokallag kommer til å bli en satsning i året som kommer.
 • Medlemsgrupper


Styrets arbeid

Murphys lov holdt seg virkelig gjeldende for sentralstyret i 2015. Styret har brukt et helt imponerende antall timer i styremøter, i forhold til hva som har blitt produsert. Slik at her har vi en helt unik mulighet til forbedring. Når vi gjennomgår styremøtereferatene ser vi i retrospekt at det er mye som kunne vært løst annerledes, bedre og mer effektivt. Dette er allerede på to-do lista til både styret og sekretariatet.

Kalenderåret 2015 ble i stor grad preget av underslaget, og både styret og sekretariatet har brukt mesteparten av ressursene våre på å komme på rett kjøl igjen. Dette var ikke bare snakk om at pengene våre hadde utviklet vinger og fløyet av gårde, men det var etterlatt et sabla kaos etter forrige partisekretær, som begikk dette underslaget. Dette måtte ryddes opp i, eller risikerte vi i verste fall at partilovnemda hadde satt oss under offentlig administrasjon. Dette betyr kort og godt at vi ville blitt erklært økonomisk inkompetent som politisk parti, alle transaksjoner og avtaler ville blitt gjennomført i tungt offentlig byråkratisk hastighet, og vi ville derfor hatt nøyaktig ingen troverdighet overfor velgerne. Piratpartiet lånte til sammen 300 000,- fra Ø. Middelthun og H. W. Lie, som ble betalt tilbake i oktober 2015. Hadde vi ikke tatt opp disse lånene ville skuta vært tom, for skattekista var helt bunnskrapt. Med lånene fulgte visse betingelser, bl. a. at Piratpartiet kuttet så mange utgifter som mulig så fort som mulig og at vi fant et billigere kontor. Dette førte til at vi flyttet fra Barcode til St. Olavs plass i juni 2015. Underslagssaken ble henlagt i juli, men ble etter klage fra styret gjenopptatt. Det betyr at saken fortsatt er under etterforskning, og at vi må forholde oss til politiets prosedyrer rundt saker som etterforskes. Styret skulle ønske vi kunne ha så mye åpenhet rundt saken som mulig, slik at både vi og andre kan se hvordan en unngår slike saker, men pr. i dag går ikke det. Vi er imidlertid glade for at saken blir etterforsket fordi dette har hatt enorme innvirkninger på partiet. 2015 var også valgår, og selv om vi hadde håpet underslaget ikke skulle gå ut over valgkampen gjorde det det. Aktiviteten rundt om i det ganske land var lavere i 2015 enn ved stortingsvalget i 2013, og vi stilte derfor med færre lister. Dette slo ut både negativt og positivt for partiet. Synligheten vi trenger ble mindre når vi stiller færre lister, men samtidig hadde vi ikke ressurser til å drive massiv valgkamp i det ganske land. En kan si at kommune- og fylkestingsvalget 2015 var et mellomvalg, og at vi skal sette alle kluter til for å komme massivt tilbake ved stortingsvalget i 2017.

Våre suksesser

 • Nettsiden - bedre design
 • Nettsiden - lettere å navigere
 • Økonomi - vi er nå på nullpunktet etter underslaget og er i ferd med å få kontroll på situasjonen.
 • Kontor - Større og mer funksjonelt
 • Sekretariatet - styrket

Uffda:

 • Valget var for vår del preget av ressursknapphet og pessimisme. Underslaget har hatt en klar psykologisk effekt, som har satt bremseklosser på valgkampen for vår del. Til tross for dette har de som stod i det, også gitt en helt super innsats!
 • Vi har ikke klart å etablere et landsstyre.
 • Regnskapet er fortsatt ikke klart. På grunn av at underslagskaoset enda ikke er helt ajour, selv om det er like før nå. Og på grunn av at ikke alle fylkeslag enda har hatt årsmøtet sitt. Derfor foreslår sekretariatet en vedtektsendring for at landsmøtet skal avholdes senere enn årsmøtene, men mer om det senere.


Økonomi

Økonomisk årsrapport kommer når den 3. regnskapsføreren er ferdig. Det er et tett samarbeid mellom generalsekretær og Merisma regnskap for å få tallene ferdig så raskt som mulig. Selvom planen var å få et regnskap ferdig før landsmøtet var ikke det mulig med den tidsfristen vi har. Bakgrunnen for at styret måtte inngå avtale med ny regnskapsfører har sammenheng med at Renovasjonsprosjekt AS nektet å levere regnskapet når det ble bedt om det. Dette tvang styret til å finne en ny regnskapsfører og starte alt arbeidet på nytt i november 2015.

Etter underslaget i fjor måtte styret inngå låneavtaler med tre medlemmer. Det siste lånet på 100.000,- var ikke tilbakebetalt 31.12.2015, men ble tilbakebetalt i januar 2016. Året har altså gått med til å holde kontroll med kontantstrømmene i partiet og sikre at Piratpartiet fortsatt kommer til å få statsstøtte. Partilovnemnda og SSB blir holdt løpende orientert om situasjonen og støtten fortsetter derfor å komme inn.

For 2015 er det rimelig sikkert at Piratpartiet rapporterer regnskapet innen fristen 1. juni 2016. Dette regnskapet blir altså offentliggjort med det samme det er klart og revidert.

Siden regnskapet ikke kan fremlegges ble det besluttet at å legge ved kontobevegelser er en en god idé for å forklare hvordan den økonomiske situasjonen er for partiet akkurat nå. Som styret rapporterer vil 2016 markere vendepunktet der et budsjett vil være styrende for siste halvdel av året. Det betyr litt mer handlingsrom frem mot valget i 2017.

Kontobevegelser for 2014

Fil:Kontobevegelser Piratpartiet 2014.pdf

Kontobevegeler for 2015

Fil:Kontobevegelser Piratpartiet 2015.pdf

StemPirat valget 2017

Når næringsinteresser kjøper seg politisk makt, trengs det aktivister for å nekte dem denne tilgangen. Hele poenget er at det er folket som skal bestemme, ikke et oligarki. Piratpartiet er disse aktivistene, og i valget 2017 utfordrer vi oligarkene.


Oversikt over møter i sentralstyret:

2016

Mars
Februar
Januar

2015

Desember
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Mai
April
Mars
Februar
Januar