ÅrsmøteReferatTrondheim2016

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Årsmøte Trondheim Piratpartiet, 2016

Trondheim -Cafe Ni Muser søndag 10.juli 12:00-15:00

Tilstede:

Gorm Hanssen og Erlend Hofstad Langseth (fysisk) Øyvind Eikrem og Davor Poljcic (på wirechat)

Agenda

12:00 - Mingling + frukt, kjeks og kaffe

12:30 - Konstituering av årsmøtet

12:3x - Leders tale: Gorm Hanssen om Piratpartiet. Hva vi står for og det nytter!

12:35 - Årsmeldning - Gorm Hanssen og Øyvind Eikrem

Regnskap og Økonomirapport

Budsjett vil bli utarbeidet som del av arbeidsplan i løpet av høsten.

Innkomne forslag: Ingen

Saksliste

Enstemmig godkjent

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig Godkjent

Velge møteleder

Gorm Hanssen

Enstemmig godkjent

Velge referent

Gorm Hanssen

Enstemmig Godkjent

Årshjul

  • Kartlegging av alt vi skal gjøre iløpet av året

Trondheim Piratparti tar sikte på å få utarbeidet årshjul og arbeidsplan rundt sen sommer/ tidlig høst 2016

Enstemmig Godkjent!

Godkjenne vedtekter

Enstemmig godkjent!

Velge styre

Det er vanlig praksis at styret også fungerer som valgkommite ved neste årsmøte. Slik at man i praksis også blir valgt som valgkommite, når en blir valgt som styremedlem.

Lokallagsleder: Davor Poljcic (3 for, en avstående)

Nestleder: Øyvind Eikrem (3 for, 1 avstående)

Styremedlem: Gorm Hanssen (3 for, 1 avtående)

Kasserer (utnevnes av styret)

Kasserer: Gorm Hanssen utnevnt av et enstemmig styre!

Protokollunderskrivere

Erlend Hofstad Langseth Gorm Hanssen

Enstemmig godkjent!


Møteslutt

Kl 13:16