Årsmøte 04.03.18

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Årsmøtet 04.03.2018

Kenneth er enstemmig vedtatt som referent Oppmøte: Kenneth Polden, Raymond Johansen

Møtet startet 19:45

Agenda: 1. Økonomi. Raymond gikk igjennom regnskapet.

Økonomirapport Piratpartiet Nordland har i 2017 og hittil i 2018 brukt mindre penger enn budsjettert. Alle transaksjoner er dokumentert og innenfor de regler og vedtak som styret har vedtatt. I juni 2017 ble det besluttet å overføre ansvar for økonomien fra sentral-organisasjonen til ledelse i Nordland. Vår inngående balanse var kroner 10.929,60. Våre samlede inntekter siden da var kr. 23.418,21. Vi har i samme periode brukt kr 16.288,19 og har en saldo på konto per i dag på kroner 7.130,02. Vi har utestående omtrent kr 6.000 og har således samlede eiendeler på kr 13.094,01. Det er nesten 3 ganger bedre enn budsjettert. (ca kr 4.300,-)

De eneste identifiserte avvik relaterer seg til mobiltelefon. Da styret vedtok å forsøke å få til en deling av faste kostnader gikk vi for at moderpartiet skulle dekke 2/3. Det gikk ikke. I stedet for 199 kroner fra sentralt fikk vi 100 kroner. Videre baserte vi vårt vedtak på at vi skulle benytte Smart Basis 299,- NOK. Av mange årsaker var det ikke mulig. Vi måtte istedet ta det minste bedrifts-abb. Det koster 349 kr før merverdi-avgift. (Det er det billigste de har for bedrifter) Sentralt står som juridisk eier mens faktura blir sendt oss.

https://drive.google.com/file/d/1noqOm97DKawm8rTIQV3-uno_xx95yw4z/view

Bilag kan bli forevist dersom nødvendig.

2. Politisk aktivitet 2017

Kenneths politiske arbeid var fordelt over tre fylker. I Nordland deltok han på to debatter i Mo, som ble filmet av lokale aviser.

Videre bidrog han i å levere ut pamfletter og stå på gaten i Sør-Trøndelag, samt Rogaland.

Han var også delaktig i å samle inn og få registrert lister for stortingsvalget.

Raymond har hovedsaklig bidratt med internasjonalt arbeid, men fikk organisert oppsettet av listene for Piratpartiet Nordland.

Han deltok også i nasjonalt styre, hvor han var delaktig i å ordne opp i en problematisk situasjon for nasjonalt styre.

Begge avla stemmer i alle tre landsstyrer.

3. Valgresultater 2017.

Valgresultatene var skuffende, men ikke uventet. Det virket som om vi i stor grad ble boikottet av media, og partiprogrammet var kanskje ikke attraktivt nok for folk som ikke kjenner til vår politikk. Som resultat av dette så manglet vi grasrota. Konklusjonen er at vi må bli flinkere til å reklamere for oss selv, og kanskje gjøre budskapet mer attraktivt. Håpet er at dette skaffer medlemmer, som i tur vil være istand til å bidra. Det virker å være en sterk oppoverbakke fremover, men det bør gå fint om vi er fokuserte.

4. Mål for 2018.

Vi skal utvikle en plan for 2018/19 før utgangen av andre kvartal. Inntil videre skal partiet spare sine pengeressurser frem mot nest valg. Grunnen til dette er for å allokere ressursene best mulig hvor de trengs.

Vi skal også opprette konto hos Nordea. Raymond Johansen har påtatt seg å starte prossessen.

Neste styremøte er planlagt til å være så sent som sommeren 2018.

5. Annet

Kenneth foreslår å endre økonomivedkteten slik at «vedta» blir byttet ut med «budsjettering». Da det kan planlegges 15% i administrative utgifter, men uforutsette hendelser krever ekstra slingringsmonn og denne grensen kan være hindrende i slike situasjoner. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Avsluttet kl 20:35