Årsmøte 18.02.17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Årsmøtet 18.2.2017

Kenneth er enstemmig vedtatt som referent

Oppmøte: Kenneth Polden, Raymond Johansen.

Agenda:

1. Kenneth gikk gjennom regnskapet.

Regnskap for 2016: Inn: 10 955,36 Ut: 3250,- Balanse: 7705,36

Det ble brrukt mindre enn budsjettert, og styret er fornøyde med balansen. Venter på utbetaling for 2017, som forventes å være tilsvarende utbetalingen for 2016.

I sammenheng med budsjettet kom det opp spørsmål angående støtte for liste ved fylkestingsvalg og stortingsvalg og at dette kanskje kan være to separate utbetalinger. Kenneth tar ansvar for å følge opp denne tråden fremover.

2. Raymond gikk igjennom årsrapporten:

Årsrapport Piratpartiet Nordland Piratpartiets fylkeslag i Nordland har i 2016 hatt begrenset aktvivitet. Laget består av Kenneth Polden (leder, og kasserer), og Raymond Johansen (nestleder). Begge sitter i styret. Laget er videre registert i partiregisteret og mottar partistøtte.


Laget har hatt et styremøter i 2016. Referat fra dette møtet finnes på Piratpartiets Wiki. Samt det har blitt gjennomført uformelle arbeidsmøter for å koordinere lagets innsats. Alle midler er disponert og er deponert hos Piratpartiet sentralt, og alle bilag og vedtak vedrørende økonomi er også delt med det sentrale styret.

Piratpartiet Nordland har gjennom 2016 vært aktiv på alle sosiale medier. Da særlig vedrørende saker som angår personvern, åpenhet i forvaltningen, masseovervåkning, menneske-rettigheter og sensur. Johansen sitter også i Sentralstyret. Han har der også representert Fylkeslaget.

Vi har deltatt i samfunnsdebatten ved å skrive innlegg til aviser og deltatt i chats/samtaler der hvor det har vært naturlig. Pirater er internasjonale og begge styremedlemmer har også deltatt i slike fora.

Styremedlemmene har deltatt i, eller ledet, en lang rekke kampanjer vedrørende menneskerettingheter. Vi kan nevne Raif Badawi, som fikk Sakharov prisen i 2016, og utleveringssaken mot Lauri Love. Videre har styrets medlemmer deltatt i kampanjer som Pardon Snowden, Pardon Manning samt aktiviteter rundt Wikileaks.

Laget har også skrevet en rekke artikler og blitt intervjuet av andre i året som har gått. Laget vil i 2017 fokusere på Stortingsvalget i september. Første oppgave er å stille lister for Nordland.


3. Vedtektsendringer. Ingen vedtektsendringsforslag har kommet inn til lokallaget.