Årsmøte Oslo Piratparti, 2018-09-01

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Godkjenning av innkalling og agenda

Det er to korreksjoner til innkallingen:

 • to protokollunderskrivere må velges, legges til i punkt 2
 • sak nummer 5, "Innkomne saker" er feil - dette punktet skulle ikke vært med på innkallingen.

Korreksjoner vedtatt, og agenda oppdatert.

Tobias Brox valgt til referent, Thomas Gramstad til møteleder, Christian Johansen og Michal Bergseth som protokollunderskrivere, Geir Aaslid som observatør.

Valg av nytt styre

Kandidater:

 • Asbjørn Ulsberg
 • Thomas Gramstad
 • Tobias Brox
 • Michal Bergseth
 • Odin Dillingøen

Kandidater til vara, som velges i nummerert rekkefølge:

 • Christian Johansen (1. vara)
 • Øystein Bruås Jakobsen (2. vara)
 • Anders Dalen (3. vara)

Valgt ved akklamasjon.

Tobias Brox er valgt som leder, og Thomas Gramstad som nestleder.

Tobias Brox har lenge uttalt at han ikke har kapasitet til å ta ansvar for Oslo Piratparti, men stiller til gjenvalg mot løfter om at i allfall nestleder og Michael også kan ta litt ansvar for å få utført lederoppgaver.

Forslag om valg av Manuel Lains og Christian Lains som æresmedlemmer

Brødrene Lains sponser oss med kontorplass, og har vært aktive i partiet og lokallaget fra sin begynnelse,

Æresmedlemskap innebærer et livsvarig medlemskap uten kontingentbetaling. Årsmøtet legger til grunn at æresmedlemskap må godkjennes av sentralstyret, men vedtektene sier ikke noe om æresmedlemskap.

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Det er konsensus om at vi bør ha et snarlig medlemsmøte, også åpent for ikke-medlemmer, bredt annonsert og med servering, og med tema "hvilke valgkampsaker skal vi kjøre i neste lokalvalg" - videre at vi bør ha ha månedlige temamøter på kontoret, samt også månedlige pubmøter på Aye-Aye Club.

Michal mener at vi bør bruke "pir" mer aktivt i markedsføring snarere enn "piratpartiet", da det fortsatt er problematisk å bli tatt seriøst.

Datoer for neste medlemsmøte og pubmøte:

 • temamøte "valgkampsaker": 2018-11-06 19:30
 • piratpub: 2018-10-11 19:30