Årsmøte i Oslo Piratparti, Mars 2015

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat Årsmøte Oslo Q1 2015

 • Sted: Ole Johan Dahls Hus, Gaustadalleen 23b
 • Tid: 27.03.2015, 19:15-22:45

Oppmøtte

 • Thor Harald Johansen
 • Thomas Gramstad
 • Øystein R. Sørlie
 • Michal Bergseth
 • Manuel Lains
 • Øystein Jakobsen (Skype)
 • Tobias Brox (IRC) 

Godkjenning av innkalling/dagsorden

Godkjent

Valg av møteleder

Manuel

Valg av referent

Øystein R. Sørlie && Thomas && Manuel

-IRC-ansvarlig: Øystein R. Sørlie && Michal Bergseth

-Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Thor Harald Johansen, Michal Bergseth

-Styrets beretning Forrige årsmøte, 27. mars. Budsjett taes på eget punkt. 

http://pad.piratpartiet.no/p/styrets_beretning_Oslo_2014

Finn mer på wiki.piratpartiet.no

Thor og Øystein Jakobsen diskuterer demokratisk reform

-Regnskap

http://pad.piratpartiet.no/p/oslo_piratparti_regnskap_2014

Få (ingen) utgifter utenom pizzakveld og litt porto. (Og elefanten i rommet/landet)

Følge opp forslag om bruk av kryptovaluta videre.

Regnskap godkjent.

-Budsjett

http://pad.piratpartiet.no/p/oslo_piratparti_budsjett_2015

20% til lokaler blir diskutert. Barcode-lokalet sies opp 30. mars. 3 mnd oppsigelse.

Oslo kan antagelig bruke universitetet midlertidig. Bør ha en kontorplass og papirlager etc.

Enkle kontorplasser fra 2,5k/mnd. Men satser på å leie plass av sentralstyret.

Vurdere prosentsats når vi ser hva sentralstyret gjør angående kontorplass.

-Valg av styre

Daniel Danielsen har meldt sitt kandidatur

Manuel stiller til leder

Thor stiller til nestleder

Øvrige styremedlemer:

Michal Bergseth

Øystein (toystein) Røysland Sørlie

Thomas Gramstad

Øystein Jakobsen

Daniel Danielsen

Vara:

Øystein Middelthun

Tobias Brox

-Gjennomgang av innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

-Valglister

Valgliste for Oslo er i boks. Manuel leverer inn.

http://pad.piratpartiet.no/p/oslo_valgliste_2015

http://pad.piratpartiet.no/p/valglister2015

-Valgkamp

Utsettes til senere styremøte, da klokken nærmer seg sent.

-Avstemming

Ingen avstemning

-!Pizza (Oslo Piratparti kan desverre ikke betale for pizza)

Vedtatt


ToDo:

 • Fikse historikk for de forskjellige styrene gjennom tiden (ØRS)
 • Skaffe konto for Oslo Piratparti (Cultura? Sjekke opp mulighet for tilganger vs DNB) Tilganger, og krav om multiple signaturer for større betalinger.