28.02.12 Stiftelsesmøte Østfold Piratparti

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møtereferat
Dato: 28.02.13
Klokkeslett: 18.00
Sted: Halden
Tilstede: Ole Kristian Guldbrandsen, Christer Johansen, Linda Tanutra Jonassen, Kai Hagali, Kent Owe Maurdal, Torbjørn Jørgensen, Michael A Lundsveen og Espen Bjørn
1.1.Konstituering med valg av møteleder og referent
Innstilt som møteleder: Michael A Lundsveen
Innstilt som referent: Torbjørn Jørgensen

1.1.Vedtekter
Styret ble enige om følgende endringer:
Punkt 4 bør endres, legges til antall styremedlemmer.
Punkt 8, få med beskrivelse ang hvordan styret kan oppløses.
Punkt 3.6 – Endre til: “Ekstraordinært årsmøte avholdes når flertall I styret bestemmer det.”
Punkt 6 – Strykes.

Valg av styre
1.1.1.Valg av Leder
Møtet velger Michael A Lundsveen som leder.
1.1.1.Valg av nestleder
Møtet velger Torbjørn Jørgensen som nestleder.
1.1.1.Valg av styremedlemmer
Følgende ønsker å stille som styremedlemmer:
Ole Kristian Guldbransen
Christer Johansen
Linda Tanutra Jonassen
Kai Hagali
Kent Owe Maurdal
Møtet velger alle de overnevnte til styremedlemmer.

1.1.Eventuelt
Vi drøftet mulighetene for å reklamere og spre ut informasjon om Piratpartiet. Dette vil jobbes med videre, både i lokalaviser og skoler.

Halden, 04 Mars 2013
Torbjørn Jørgensen,
Nestleder Piratpartiet Østfold