3. ordinære landsmøte avviste saker

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Avviste saker til det tredje ordinære landsmøtet i Piratpartiet

Kjerneprogrammet

Det er vedtektsfestet at endringer i kjerneprogrammet kun kan skje etter en grundig prosess.

§3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogrammer skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.

Forslagene ble derfor avvist, og det ble istedet fremmet forslag om revidering av kjerneprogrammet. Targeir Attestog ble foreslått å lede programkomitéen.

Targeir Attestog: Forslag til endringar i kjerneprogram for landsmøtet

Eg har ein god endringsforslag for kjerneprogrammet. Dei tre første er heilt nødvendige på grunn av hendingar etter førre stortingsval.

Endringsforslag 1

Individ og personvern - Piratpartiet vil konkret:

1. Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål.

føreslår eg at vi endrar til

1. Stanse implementering av lover som likner på det avviste Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål.

Endringsforslag 2

Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret:

5. Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk.

foreslår eg at vi tar vekk fordi dette punktet har blitt ein realitet. Les meir om dette på følgjande nettsider hos Kartverket: [1], [2]

Endringsforslag 3

Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret:

10. Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene.

foreslår eg at vi tar vekk fordi dette punktet har blitt ein realitet. Ifølgje den norske domenenamn-tilbydaren Domeneshop er krav til .no-domene at ein er norsk organisasjon eller privatperson i Noreg.

Vi kan vurdere endring til

10. Gi alle i verden rett til å registrere domener under de norske toppdomenene.

viss vi ønskjer at .no skal vere like fritt som .se og .dk (sjekk med oppslag på domeneshop.no) viss vi i Piratpartiet meiner at .no-domene skal vere fritt tilgjengeleg for heile verda å skaffe seg.

Endringsforslag 4

Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret:

11. Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.

foreslår eg at vi endrar til

11. Begrense lengden på KID-nummer til manuell inntasting for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.

fordi viss KID-nummer er fylt ut på førehand med eFaktura eller AvtaleGiro skapar det ikkje frustrasjon.

Endringsforslag 5

Eg har til slutt eit nytt forslag til punkt i programmet som kan plasserast under dei konkrete punkta under "Kunnskap og kultur":

Gi nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og liknende, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.

Eg er open for forslag til betre formulering av dette punktet. Eg fekk idéen i dag då eg fann ut at eg måtte besøke bibliotek og kanskje til og med reise til Nasjonalbiblioteket i Oslo for å lese i gamle studentaviser frå utdanningsinstitusjonane som samsvarar Universitetet i Agder i dag. Tidsskrift blir ikkje prioritert for digitalisering enno. Er bare veldig gamle bøker ser det ut til akkurat no.

Endringsforslag 6

Eg ønskjer å foreslå eit nytt punkt under "Kunnskap og kultur: Piratpartiet vil konkret":

Innføre 11 måneders studielån- og stipend. Satsen for juni skal være lik nivået til de andre studiemånedene i dag.

I dag får studentar nemleg studiestøtte frå Lånekassen i 10 månader. Dei får inga støtte i juni sjølv om mange av dei har eksamen då. Mange studentar har dessutan ingen sjanse til å flytte ut av husværet som dei leiger om sommaren for å spare på husleiga. Ein ekstra månad med studiestøtte vil gje studentar betre råd, slik at dei ikkje treng å bruke så mykje tid på deltidsjobb for å klare seg. Då kan dei konsentrere seg meir om studiet sjølv, slik at dei tileignar seg kunnskap betre.

Viss dette blir for dyrt for staten, har eg følgjande kompromissforslag:

Innføre 11 måneders studielån- og stipend. Satsen for juni skal være minst halvparten av nivået til de andre studiemånedene i dag.

Viss nokon ønskjer å flette dette inn i prinsippa under "Kunnskap og kultur" på eit eller anna vis, er dei velkomne til å gjere det.

Øystein Røysland Sørlie: Fjerning av underpunkt i kjerneprogrammet

Jeg ønsker å foreslå å fjerne et underpunkt under kommunikasjon og infrastruktur:

Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.

Å ha med det virker bare useriøst, og jeg ønsker å fremme et forslag om at dette fjernes fra kjerneprogrammet.

Valgkampsaker

Forslagsstillerne av følgende saker ble bedt om å omformulere forslagene sine da de ikke var mulig å stemme over i sin eksisterende form. Ettersom det ikke kom en tilstrekkelig omformulering av forslagene ble sakene avvist.

Michal Bergseth: Trikk til Fornebu

Diskutere Fornebu og Oslos kollektivtilbud. I tillegg arbeide for høyhastighetstog og full Internett dekning overalt. Gratis WiFi på tbanen og trikken.

Steinar Holstad: 2 milliarder kroner til nye ishaller over heile Norge

I dag har Norge kun 40 ishallar medan Sverige har over 400 ishallar for ishockey, curling og kunstløp.

Fleire fylker i Norge har ingen ishall, til dømes Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

ein moderne ishall vil koste rundt 50 millioner kr. med å sette av to milliardar kroner til å gje ungdom i heile landet langs kysten og innlandet tilbod i sin region, vil ein få 40 ishallar spredd rundt i landet

dette vil gi eit urbant og nytt tilbod til deler av landet som kun har håndall eller fotball som sportsmoglegheit i dag