5. ordinære landsmøte

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Tilbake til Landsmøter

Dette blir et viktig landsmøte. Piratpartiet står foran sitt andre Stortingsvalg, og det har vært høy sjø den siste tiden. Årets landsmøte skal blant annet sette sammen et valgprogram, velge nye styremedlemmer og skal behandle suspensjonssakene.

På dette landsmøtet er det viktigere enn noen gang at vi får valgt et dyktig sentralstyre. For å kunne sitte i sentralstyret, må følgende vilkår oppfylles av kandidatene som stiller til valg:

 1. Du må ha kompetanse i det å sitte i styre. Med det menes at du bør ha erfaring fra å sitte i styre i frivillig organisasjon eller i bedrift. Å ha erfaring fra lokalstyre og fylkesstyre i Piratpartiet eller andre organisasjoner er nyttig.
 2. Du må følge politikken til Piratpartiet og jobbe for det som landsmøtet bestemmer.
 3. Du må være ryddig og strukturert i arbeidet du gjør, og kunne samarbeide med andre.
 4. Du må kunne håndtere press. Det er viktig å kunne håndtere f. eks. medlemmer, som er uenige med avgjørelser i sentralstyret, på en ryddig og ordentlig måte.
 5. Styremedlemmer er personlig økonomisk ansvarlig for vedtak som påfører Piratpartiet tap av økonomiske midler.
 6. Styremedlemmer er forpliktet etter lov og holde seg oppdatert på Valgloven, Partiloven, Revisorloven, Regnskapsloven, pålegg fra Partilovnemnda, pålegg fra SSB og holde seg orientert om regelverk, forskrifter og rundskriv.
 7. Videre er styremedlemmer pålagt ved lov å rapportere hvert år om den økonomiske situasjonen i partiet som inkluderer regnskap, forfatning av årsberetning og tett samarbeid med generalsekretær slik at alt kan vli rapportert i tide.
 8. Konsekvensen av ikke å følge disse prosedyrene er i verste fall nedleggelse av partiet eller full reduksjon i partistøtte. Økonomiske krav som ikke kan dekkes ved tapt partistøtte er altså hvert enkelt styremedlems personlige ansvar å dekke inn.


Vi trenger også dyktig programbande (programkomité).

For å være medlem i Programbanden trenger du å oppfylle disse vilkårene:

 1. Du må ha kompetanse i komitéarbeid eller prosjektarbeid. Med det menes at du bør ha erfaring i å kunne utføre målrettet arbeid i frivillig organisasjon eller i bedrift. Enkeltpersonsprosjekt er også relevant erfaring. Å ha erfaring i utforming av politikk i lokallag eller fylkeslag i Piratpartiet eller andre organisasjoner er nyttig.
 2. Du må følge politikken til Piratpartiet og kunne fortelle forslagstillere om hvordan forslag bør utformes for at de skal skal passe inn med innholdet i Piratkodeksen.
 3. Du må være ryddig og strukturert i arbeidet du gjør, og kunne samarbeide med andre.
 4. Du må kunne håndtere arbeidspress.
 5. Du må kunne prioritere. Hvis det er mye som skjer på et landsmøte, så må du i samarbeid med de andre i Programbanden kunne velge ut forslagene som er viktigst å behandle først.

Mal for presentasjon av kandidatur til sentralstyret eller Programbanden for landsmøtet finner du her: Mal og eksempler for utfylling av søknader til verv i sentralstyret og Programbanden.

Det er sterkt anbefalt å fylle ut skjema, slik at landsmøtet kan ta informerte valg om vervene. Du velger selv hva som er relevant for deg å fylle ut. Det vil være mulighet for kort, muntlig presentasjon av seg selv på selve landsmøtet.


Praktisk informasjon

Piratpartiets subreddit debatterer vi alt om Landsmøtet. Jo mer som er debattert før landsmøtet, desto mindre må vi debattere det på LM. Forumet vårt er lesbart for alle, og skal være en viktig kilde til å ta informerte valg under avstemningen på landsmøtet.

Tid og sted

Tidspunkt: 6. og 7. mai 2017 kl 09:30 til 17:00 begge dagene

Sted: USF Verftet, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=bBXcCRYfeJA

Kart for USF Verftet

Reiserute fra jernbanestasjon:

17813856 10155107315437432 375292137 n.png


Buss

Informasjon: skyss.no

Gå-buss-gå

Taxi

Informasjon: bergentaxi.no eller ring: 07000

-Vær tidlig ute, slik at du rekker litt mingling før vi begynner ;)

Mat

Det er mange butikker og restauranter i sentrum og også lunsj servering på stedet.

Henvendelser vedrørende landsmøtet kan rettes til lm17 alfakrøll piratpartiet.no.

Landsmøtemiddagen

Lørdag kl 19:00.

Tentativ timeplan

Lørdag 6. mai

 • 09:30-10:00 Mingling
 • 10:00-10:15 Åpning ved leder
 • 10:15-11:45
  • Valg av møteleder
  • Godkjenning av innkalling
  • Reviderte årsberetninger og regnskap for 2014 og 2015 og under revisjon 2013 og (ved org. nestleder og gen.sek.)
  • Årsberetning og regnskap for 2016 (ved org. nestleder og gen.sek.)
  • Budsjett for 2017 (ved org. nestleder og gen.sek.)
 • 11:45-12:15 Generalsekretærens rapport om de siste to årenes arbeid.
 • 12:30-13:10 Lunsj
 • 13:10-13:40 Overtagende leders visjoner og planer for tiden fremover
 • 13:40-13:55 Hilsningstale med leder i Unge Pirater og kunngjøring av Unge Piraters representant i sentralstyret
 • 13:55-14:45 Diskusjoner i plenum om Kjerneprogramforslag
 • 14:45-15:00 Landsmøtet tar beslutning om det skal bruke tid på valgkampen eller klager på styret.
  • Dersom landsmøtet mener at opprørerne sine anklager har noe for seg, må generalsekretær advare om at det vil gå ut over valgkampen og de få midlene partiet har til den. Det vil også være aktuelt å erklære Piratpartiet insolvent og/eller konkurs dersom Landsmøtet unnlater å ta hensyn til at vi har lover, regler, forskrifter og krav fra offentlige institusjoner å forholde oss til som politisk parti.
 • 15:00-15:15 Pause
 • 15:15-16:15 Kjerneprogramforslag
 • 16:15-16:45 Hva er Piratpartiet og hva er piratbevegelsen. (Tenkt som frie diskusjoner)
 • 16:45-17:00 Møteslutt
 • 19:00 Piratmiddag på nærmere bestemt sted

Søndag 7. mai

 • 09:30-10:00 Mingling
 • 10:00-11:45 Kjerneprogramforslag
 • 11:45-12:30 Valgprogramforslag
 • 12:30-13:15 Lunsj
 • 13:15-14:00 Endringsforslag til vedtektene
 • 14:00-14:45 Valg
  • Organisatorisk nestleder
  • Politisk nestleder
  • 3 styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer, prioritert rekkefølge
  • Revisor (godkjenning av Moore Stephens DA)
  • Leder og medlemmer i Programbanden
 • 14:45-15:00 Pause
 • 15:00-16:30 Behandling av suspensjonsaker.
  • De suspenderte får forsvare seg
  • Avstemning om de suspenderte skal ekskluderes
 • 16:30-16:45 Avstemming om det er nødvendig med ekstraordinært årsmøte i august i Arendal, rett før eller rett etter Arendalsuka.
 • 16:45-17:00 Offisiell avslutning.
 • 17:00-18:00 Opprydning og skrubbing av dekk.

Oppdatert timeplan

Søndag 7. mai

10:15-12:00 Behandling av suspensjonsaker.

  • De suspenderte får forsvare seg
  • Avstemning om de suspenderte skal ekskluderes

Landsstyre -> Mistillit -> Eksklusjon

12:00-12:45 Lunsj

12:45-13:30 Kjerneprogramforslag

13:30-14:15 Endringsforslag vedtekter

14:15-14:25 Pause

14:25-15:00 Valgprogramforslag

15:00-15:45: Valg

15:45-16:00 Arendal, ekstraord. landsmøte

16:00-17:00 Avslutning

Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning

Årsberetninger, årsregnskap og revisors rapport for 2014 og 2015.

Kandidater til valg og sider for forslagsstillere


Styrevalg

Presentasjon av kandidater til åpne styreverv: Presentasjon av kandidater til verv på valg 2017

Kandidater til rollen som organisatorisk nestleder

Her finner du kandidatliste

Kandidater til sentralstyremedlemmer

Her finner du kandidatliste

Det skal i henhold til vedtektene være tre styremedlemmer.

Kandidater til varamedlemmer i sentralstyret

Her finner du kandidatliste

Det skal i henhold til vedtektene være tre varamedlemmer.

Programbandevalg

Kandidater

Her finner du kandidatliste til Programbanden

Saker

Frister

Alle forslag som skal behandles på årets landsmøte må være innkommet senest tre uker før landsmøtet, altså innen fredag 15.april kl 10:00, og forslag som kommer inn senere vil ikke bli behandlet på årets landsmøte. Dette gjelder forslag til programendringer, vedtekter, og nominasjoner til verv.

Eneste unntak er nominasjoner til verv, men da kun i tilfeller hvor kandidaten har en veldig god CV, og da er fristen senest 30.april 23:59.

Vedtekter

Forslag til vedtektsendringer

De foreslåtte endringene skal spesifisere uklarheter vi har oppdaget det og i tillegg gjøre det klarere hva Piratpartiet er og ikke er.

Endringsforslagene er lagt ut her Forslag vedtektsendringer 2017.

Programforslag

Prioritering av programsaker, vedtatt av Programbanden: Referat frå programbandemøte 2017-04-24

Forslag til endringer i Kjerneprogram

Endringsforslag til Kjerneprogrammet 2017

Forslag til Valgkampsaker

Forslag til valgkampsaker for Stortingsvalget 2017

Andre forslag

LM_2017:_Andre_saker


Saker som er urelatert til sakslisten iht. denne innkallingen, som ikke skal behandles under Landsmøtet 2017 iht. denne innkallingen, kan sendes Programbanden programbanden@... og sekretariatet@.... som vil vurdere om det er tid og anledning til å ta disse ekstra sakene dersom et eller flere medlemmer ønsker dem behandlet.

Minner om Piratkodeksen og de to internasjonale forpliktelsene vi har som medlem i bevegelsen av Piratpartier. Alle forslag må som et minimum følge disse kravene i tillegg til vedtekter og lever, forskrifter og andre pålegg vi som politisk parti er pålagt å følge.


Viktig informasjon

Hvem har stemmerett på LM2017

Om du betaler med PayPal på Piratpartiet.no - Bli medlem så kan du betale helt frem til lørdag 8. april før kl 23:59.

PayPal tar imot og registrerer betalinger hele døgnet.

Stemmerett for medlemmer i nystiftede lag i 2016

Alle medlemmer i fylkes- og lokallag som ble stiftet etter 5. mai 2016 og har betalt kontingenten for 2016 har stemmerett på Landsmøtet 2017 iht. §15.4 i Piratpartiets vedtekter.


Nominasjoner til verv

Nominasjoner til verv har en absolutt frist på senest 30.april 23:59.


Mottatte forslag

Alle forslag som skal behandles på årets landsmøte må være innkommet senest innen fredag 15.april kl 10:00.

Forslag som kommer inn senere enn dette kan dessverre ikke behandles på årets landsmøte.


Veldig viktig info om medlemslisten

Alle som ikke har betalt kontingent etter 2014, dvs. 2015 eller senere, vil bli fjernet fra medlemslistene før Landsmøtet 2017 6. og 7. mai i Bergen.

Dersom du fremdeles ønsker å være medlem i Piratpartiet må du altså betale kontingent i god tid før Landsmøtet 2017 starter. De som betaler kontingent i 2017 vil motta en medlemspakke med blant annet en t-skjorte med trykk og litt i tillegg.