Agder Innkalling Årsmøte

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er foreslått beskyttet.


Sendt til alle medlemmer på e-post

Kjære pirat!


Nå er det vår, og tiden for årsmøtet er kommet. Styrene i Vest-Agder og Aust-Agder Piratpartier har valgt å planlegge årsmøte sammen denne gangen, og møtet finner sted på Samsen Kulturhus klokken 18.00 den 26. april 2014.

Grunnen til at begge fylkeslagene arrangerer årsmøter på samme sted er at vi etter mye tenking har bestemt oss for å fremme forslag om å slå sammen Aust- og Vest-Agders fylkeslag.


Det vil bli avholdt to separate årsmøter, et for Aust-Agder og et for Vest-Agder, før vi starter et stiftelsesmøte for Agder Piratparti. Se agendaen for detaljer:


Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av møteregler for årsmøtet - lages før møtet avholdes
 • Valg av protokollunderskriver(e) minst 2, gjerne 3
 • Eventuelt valg av tellekorps om nødvendig


 • Årsberetning fra styrene
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett blir behandlet i del to av årsmøtet med mindre sammenslåing blir avvist av medlemmene
 • Innkomne forslag - Oppløsning av fylkeslaget for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder til Agder Piratparti
 • Valg av styre og valgkomite blir valgt iht. forslagene over
 • Kasserer utnevnes av styret


Møtet vil også bli tilgjengelig for medlemmer via Skype, eller tilsvarende streamingteknologi, dersom du ikke kan stille fysisk i Kristiansand. Hvis du har spørsmål angående dette trenger du ikke nøle med å ta kontakt.


Sammenslåing Det settes nytt årsmøte for Agder Piratparti etter at formalitetene over har blitt behandlet og godkjent av medlemmene og hvert av årsmøtene er avsluttet.

Årsmøtet følger deretter prosedyrene iht. forslag om nye vedtekter for Agder Piratparti.

Dersom det ikke blir sammenslåing vil hvert fylkeslag fortsette sine årsmøter iht. gjeldende vedtekter.


Jeg og resten av styremedlemmene i Agder ser fram til å treffe deg 26. april!


På vegne av fylkesstyrene i Aust-Agder Piratparti og Vest-Agder Piratparti og med vennlig pirathilsen

Tale Haukbjørk Østrådal

Leder i Vest-Agder Piratparti