Anonyme ytringer

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Anonyme ytringer er retten til å uttale seg om en sak uten å måtte oppgi sin identitet. Ved første blikk kan dette se ut som en ting som ikke er ønskelig: Man ser for seg anonyme personer som kommer med sjikanøse utsagn eller villedende påstander. Ja, dette er ikke ønskelig, og det er ikke nødvendigvis dette Piratpartiet vil at denne retten skal brukes til.

Derimot er den en viktig del av ytringsfriheten; muligheten til å komme med konstruktiv kritikk uten å måtte lide for det i profesjonell eller sosial sammenheng. Et eksempel på dette kan være avsløringer av uholdbare arbeidsforhold innen en viss bransje. For å kunne ha kjennskap til disse forholdene er vedkommende sannsynligvis involvert i denne bransjen, og ved å avsløre forholdene risikerer personen å bli svartelistet og aldri kunne få arbeide i bransjen igjen. Dette fører nødvendigvis til at kun et fåtall tør å stå frem: de som mener at de ikke har noe å tape, eller de som av samvittighetsgrunner ikke kan holde saken skjult lengre.

Sterke krefter jobber i dag for at anonyme ytringer skal bli forbudt gjennom media og på Internett. Dette vil være det samme som å forby anonyme vitneutsagn i straffesaker; hvilken innvirkning ville dette ha på viljen til å stille opp som vitne hvis det skulle skje?

Istedenfor å forby anonyme ytringer, bør det være et hovedpoeng at det er argumentet og ikke personen som er viktig. En påstand understøttet av gode bevis og argumenter er gyldig uavhengig av hvem som legger den fram. Om vedkommende er anonym eller ikke, har mindre å si. Tvert i mot vil et vern av retten til å komme med anonyme ytringer være et gode for ytringsfriheten og samfunnet generelt fordi vi da vil få kastet lys over ømfintlige tema som folk kvier seg for å gå offentlig ut med.