Avstemmingssystem

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Denne siden er ment å inneholde kravspek/egenskaper for et godt avstemningssystem

Sikkerhet

Et godt avstemningssystem er sikret mot fusk og utidig innsyn. Followmyvote har tekniske løsninger på akkurat denne biten.

Funksjonalitet

I den aller simpleste formen tillater et avstemningssystem at noen (typisk sentralstyret) utformer spørsmål og multiple-choice-svar, og medlemmene svarer.

Et mer avansert system ...

 • Gir alle medlemmer like rettigheter til å utforme saker
 • Har muligheter til å sortere saker på emner, og muligheter for folk til å sette opp hvilke emner de ønsker å mene noe om
 • Gir medlemmene muligheter til å delegere sin stemme til et annet medlem, enten for enkelte emneområder, enkelte saker, eller helt generelt. En som har fått delegerte stemmer må ha anledning til å vidredelegere. De som delegerer på denne måten må kunne se hvordan den delegerte stemmen er blitt brukt.

Denne listen er langt fra komplett. Fyll gjerne på.

Denne gamle tekstbiten bør sees igjennom:

Fullstendig anonyme og sikre valg, sikret mot såvel kjøp/salg/trusler som fusk fra de som skriver koden og administrerer valget, det er rett og slett umulig - således bør piratpartiet være i mot at dagens valgordning byttes ut med en elektronisk valgordning.

For Piratpartiets interne anliggender er det bare personvalg som behøver å være anonymt.

Et godt elektronisk valgsystem for enkeltsaker (åpne valg) bør ... (meta: dette bør kanskje flyttes til en egen artikkel?)

 • Være gjennomtenkt - uansett hva slags system som anvendes bør man evaluere det med jevne mellomrom, og evt vidreutvikle det eller velge et annet system.
 • Ha en viss integrasjon mellom valgsystem, diskusjonssystem og informasjonsbank (i det minste at det er lenker både til diskusjonen og til en oversiktlig oppsummering av argumentasjon fra valgsystemet).
 • Gi velgerne mulighet til å delegere stemmen sin - og trekke tilbake en slik delegering med umiddelbar virkning.
 • Gi en full oversikt over hvem som (aktivt) stemte hva (og hvor mange delegerte stemmer hver person kontrollerer).
 • Ha gode metoder for å kategorisere avstemminger (slik at man enkelt kan bestemme hva slags avstemminger man selv skal være aktiv i vs hvilke avsteminger hvor man ønsker å delegere).
 • Ha en gjennomtenkt plan mtp tidsfrister - i.e., dersom man kontrollerer mange delegerte stemmer bør det ikke være noen strategisk gevinst i å avgi en kontroversiell stemme like før avstemmingen avsluttes.
 • Enkelte saker må være avgjort til en bestemt tidsfrist. Eksempelvis, dersom piratpartiet har makt til å vedta at en bygning skal rives, så er dette en irreversibel beslutning - andre saker kan med fordel være åpen på tidsubestemt basis - som piratpartiets prinsipielle standpunkter, i stedet for å "ta en omkamp" kan det være mulig å bare la avstemmingen stå åpen. Dersom oppslutningen for alternativt standpunkt noensinne skulle bikke over 50%, kan man med et pennestrøk endre piratpartiets prinsipielle standpunkt. (men man bør ha sikringer mot "flappesituasjoner").

Eksisterende systemer

Det er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt, og Piratpartiet Norge er neppe tjent med å utvikle et eget system som kun blir brukt av Piratpartiet Norge. Man må se igjennom det som finnes av initiativer til å lage avstemningssystemer. Dersom ingenting er godt nok, bør vi samarbeide med våre søsterpartier i andre land med å utvikle noe nytt.

Wasa2il

https://github.com/smari/wasa2il

https://www.ventill.is/

Noe av dokumentasjonen er kun tilgjengelig på Islandsk.

Liquid Feedback

Se også Liquid Feedback.

LF ble utviklet av svenskene, og ble brukt i Norge i en kort periode i 2003, før det ble forkastet - med grunnlag i at bruken ikke var forankret i et landsmøtevedtak. Etter den tid er det mange som har kommentert at LF ikke var bra nok.

Ulemper med LF

 • Lite pent webdesign
 • Bratt lærekurve
 • Skrevet i programmeringsspråket LUA - dette er per se ingen ulempe, men for øyeblikket er det ingen i Piratpartiet som både behersker LUA og har tid til å se på LF.
 • Klassisk server-klient-modell - dette betyr at IT-avdelingen har teoretiske muligheter til å fuske med resultatet (men ettersom avstemningene er åpne, begrenses denne muligheten i praksis).
 • Åpne avstemninger. Ikke nødvendigvis en ulempe, men vi trenger kanskje et verktøy hvor det også er mulig å avlegge anonyme stemmer.
 • Ment å være et verktøy som dekker alt fra idémyldring til endelig avstemning - men mangler litt av styrkene til pad og mediawiki. ("Do one thing and do it right" er ofte en fin filosofi)

Styrker

Stort sett et gjennomtenkt system som støtter en breddedemokratisk prosess, og ikke bare enkle avstemninger.

Follow my vote

Et distribuert anonymt system basert på blockchain-teknologi - laget for å være sikkert, anonymt og etterprøvbart. Denne grunnmuren er svært interessant, men på toppen har man laget et klassisk system (en utvalgt gruppe bestemmer spørsmålene som skal stilles). FMV er primært laget for å brukes i USA

Andre

 • Poll Everywhere - dyrt, kommersielt tredjepartssystem for simple avstemminger. Benyttet på et par landsmøter da vi ikke hadde bedre løsninger tilgjengelig.

...