Bruker:Øyvind A. Holm

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Jeg er leder for Hordaland Piratparti og tidligere medlem av sentralstyret i Piratpartiet. Jeg kom i kontakt med Piratpartiet på kickoff-møtet i Bergen 2012-09-01 og har i mange år vært meget opptatt av kjernesakene til partiet, med fokus på personvern, ytringsfrihet, copyright- og patentproblematikk, bruk av fri programvare i stat og kommune, og bruk av åpne og lett forståelige dataformater i kommunikasjon med offentligheten. Vi ser mange tendenser til at lukkede formater eid av selskaper som for eksempel Microsoft og Apple Inc. blir brukt til statlig og kommunal virksomhet, med de problemer det medfører. Dette er ikke akseptabelt, både med tanke på at det da kreves at man må gå til innkjøp av programvare som man i utgangspunktet ikke skulle trenge, og at dokumenter skal kunne bevares for ettertiden og være leselige om hundre år. Datalagringen på nasjonalt plan foregår i et så stort tempo at å velge noe annet enn åpne formater i offisiell sammenheng ikke fungerer. Det har både med personlig valg av programvare å gjøre, og ansvaret for å ta vare på den digitale kulturarven på en forsvarlig måte.

Når det gjelder copyright- og patentvirksomhet, synes jeg at dette har nådd latterlige høyder og forlengst har beveget seg over til det absurde. Fra å være et system som skulle beskytte «den lille mann» (og dame, selvfølgelig) mot store selskaper som stikker av med idéene, har det utviklet seg til et gullrush der det gjelder å være førstemann til mølla for å få patent på grunnleggende måter å gjøre ting på. Dette hindrer nyskaping og utvikling i land der programvarepatenter er gyldige fordi mye tid og penger går med til å sjekke om programmet bryter med eksisterende patenter. Vi har (foreløpig) ikke dette uvesenet i Norge, og av alle partiene i Norge er det kun Piratpartiet som fokuserer på dette viktige prinsippet.

Jeg har ingen religion, men for meg er ytringsfriheten hellig. Den er en av grunnpilarene i et sunt samfunn, og etter mitt syn har ingen emner rett til å bli skjermet fra konstruktiv kritikk. Ofte risikerer man mye ved å si ting som de er, og det finnes utallige eksempler på at folk som har gått offentlig med kontroversielle synspunkter har fått lide for dette både i profesjonell og sosial sammenheng. Det er derfor viktig at vi verner om retten til å komme med anonyme ytringer. Det bør være et hovedpoeng at det er sakens kjerne og de argumentene som legges fram som er viktige, og ikke hvem som gjør det.

Jeg er også medlem og tidligere styremedlem i Elektronisk Forpost Norge, som jobber for mange av de samme sakene som Piratpartiet.

Kontaktinformasjon
OpenPGP: https://keybase.io/sunny256

(Send meg en kryptert melding)

Email: sunny@sunbase.org
Hjemmeside: http://sunbase.org
GitLab: https://gitlab.com/sunny256
Telefon: +47 980 28 312
Google Hangouts: sunny256@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/sunny256
Google-profil: https://www.google.com/profiles/sunny256
GitHub: https://github.com/sunny256
Facebook: https://facebook.com/sunny256
Skype: Nei, ikke etter at Microsoft kjøpte dem opp