Bruker:Tobixen/Om fastlegeordningen og krav om kortbetaling på legekontor

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Noen personlige betraktninger ... jeg var negativt innstilt da fastlegeordningen ble innført, og jeg er fortsatt negativt innstilt. I går, 2015-11-03, meldte jeg meg ut av ordningen, og i dag har jeg erfart ulempene med ikke å være innmeldt.

Fordeler med ordningen

Jeg husker ikke den eksakte årsaken til at ordningen ble innført. For folk som bor og jobber på et fast sted og har hyppige besøk hos legen er det unektelig en fordel å ha samme lege hver gang. Dersom man har sterke preferanser på legens kjønn, alder eller nasjonalitet, kanskje til og med seksuell legning (alle disse er faktorer det ihht lovverket ikke skal diskrimineres på), så er fastlegeordningen fin. For oss som bare besøker legen en gang i dekadet er det ingen fordeler med fast lege.

Ulemper med ordningen

Dersom jeg ønsker lege, så er det situasjonsbestemt hvilken lege jeg foretrekker. Trenger jeg sykemelding for å slippe å gå til jobb, er det fordelaktig med lege nært hjemmet. Har jeg et besøk som helst skal gjøres innen både min og legens normale arbeidstider er det en fordel med en legetime nært kontoret. Trenger jeg legetime raskt, så er det en fordel å kunne velge en lege / et legesenter med ledig tid.

Jeg har deler av livet de-facto vært en "digital nomade". Hvorfor i all verden skal jeg i en slik situasjon velge meg en fastlege? Har jeg behov for lege og befinner meg i "feil" by, så er terskelen høy for å kaste meg på neste fly for å besøke fastlegen.

Totalt sett går det med en del bortkastet tid på ordningen; hvorfor skal jeg bruke tid og krefter på å finne ut hvilken fastlege som egner seg best for meg? Man kan jo også se for seg at ordningen gir incentiver for en slags form for korrupsjon; en lege som er raus med å ukritisk skrive ut sykemeldinger og resepter vil tiltrekke seg pasienter, og dermed øke inntjeningen? Eller kanskje incentivordningen tvert om fungerer motsatt - at leger med mye ledig plass på listene sine får mer pauser, lengre luncher og mer fritid?

Så vidt jeg forstår innebærer lange fastpasientlister mer subsidier til det enkelte legekontor. Mao har jeg i mange år nå subsidiert et kontor i Tromsø som jeg ikke har hatt noen planer om å benytte. Jeg må jo ha vært drømmepasienten, legekontoret får subsidier men ikke arbeid.

Unntak

Jeg regner med at man alltid har rettigheter ved virkelig akutt behov for lege - men ved behov som bare er "litt prekært" kan man bli henvist til legevakt. Mulig jeg tar feil, men jeg tror Oslo er eneste byen med legevakt som er åpen dagtid. I Tromsø har jeg bevisst ventet til etter kl 17 for å kunne gå til legevakt og slippe å bli spurt om fastlege. Dette innebærer ekstrakostnader for samfunnet, da legen skal ha overtidsbetalt.

Det er mulig å velge å stå utenfor fastlegeordningen, men man advares da om høyere egenandeler. Det advares imidlertid ikke om at man da risikerer å bli nektet legetime. Det var i praksis det som skjedde meg da jeg meldte meg ut; akkurat det samme som om jeg fortsatt skulle hatt lege i Tromsø: Stilte opp på Grorud legekontor og ba om legetime - formuleringen var nok litt mer høflig, men opplevelsen min var: "nei, vi finner deg ikke i datasystemet, pell deg ut herfra!". Damen bak skranken mente at dersom jeg hadde meldt meg ut av fastlegeordningen, så mistet jeg retten til støtte gjennom det offentlige helsevesenet, eneste muligheten min var å gå til en privat klinikk. Dette er usant - men det er et stort problem, det er lite kjennskap til hvilke rettigheter man har når man står utenfor fastlegesystemet - man forventes, som god borger i dette landet, å forholde seg til fastlegesystemet, selv om det finnes en teoretisk mulighet til å stå utenfor. Eksempelvis, https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege#Ofte-stilte-spørsmål-om-fastlegeordningen sier ingenting om retten til å stå utenfor - den sier at ikke alle har rett til å bli med i systemet, men den sier ingenting om hvilke rettigheter man har når man står utenfor. Jeg prøvde å sende mail til HELFO med en rekke spørsmål. Nesten en måned fikk jeg et kortfattet svar tilbake: "Dersom man velger å stå utenfor fastlegeordningen, kan det være vanskeligere å få en legetime, da fastlegene prioriterer sine listepasienter".

Andre tanker

På legekontoret på Grorud var det skilt om at betaling med kort var eneste mulighet for å få betalt egenandelen. Dette strider mot lov om at norske kontanter er tvungent betalingsmiddel, og er i tillegg svært betenkelig ut fra et personvernsståsted.

Et tenkt, hypotetisk tilfelle: en ung dame trenger P-piller. Hun lever i et patriarkisk familieforhold hvor husfar har full kontroll over alt av kontoutskrifter - og husfar mener at den unge damen ikke trenger P-piller. Hvordan kan hun få besøkt legekontoret uten at husfar finner ut av det gjennom kontoutskriften? Det er ikke nødvendigvis enkelt å lyve familiemedlemmer seg imellom.

Et annet hypotetisk tilfelle: banken leverer også forsikringstjenester. Kunder som har frekvente besøk hos legen får ikke livsforsikring. (det ryktes at da Tesco kjøpte et forsikringsselskap i UK, var det veldig grove forskjeller i forsikringstilbud avhengig av historikk på Tescos kundelojalitetsprogram. Folk som handlet mye bleier og lite øl fikk langt bedre tilbud enn folk som ikke hadde lojalitetskort, og folk som handlet mye øl og sigaretter fikk langt dårligere tilbud).

Piratpolitikk

Dette er helt klart utenfor hva piratpartiet bør ha sterke meninger om, men dersom jeg blir utfordret skal jeg gjerne finne noen "anker" i prinsippene våre :-)


Tobixen (talk) 16:14, 4 November 2015 (CET)