Det Europeiske Piratpartiet - De europeiske piratene - PP-EU

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Warsawa deklarasjonen

Warsawa-konferansen ble avholdt 27. og 28. juli 2013 og Piratpartiet sendte en koordinator for første gang som offisiell representant fra Norge. På det tidspunktet hadde mer enn halvparten av de europeiske piratpartiene trukket seg fra prosessen, blant annt fordi det var stor uenighet om hvordan demokratiske prosesser skulle foregå i et europeisk felles piratparti. I løpet av konferansen ble det forhandlet døgnet rundt om løsninger som kunne få prosessen på riktig spor igjen. Det lyktes og endte med Warsawa deklarasjonen og de to nødvendige dokumentene som er referert i sin opprinnelige form under.

4. september 2013 sendte Piratpartiet også en offisiell representant for å signere avtalen om at Piratpartiet hadde intensjoner om å bli medlem av PP-EU. På dette tidspunktet hadde alle europeiske piratparti meldt interesse og er nå inne i samarbeidet igjen.

Piratpartiet ratifiserte European Pirate Party (PP-EU), med kort-navn European Pirates, sitt manifest og godkjente vedtekter for PP-EU på landsmøte 2014, med effektiv virkning fom. 2. februar 2014. Av stemmene som ble avgitt stemte trettiåtte-38 for ratifisering av manifestet / programerklæringen og godkjenning av vedtektene, en-1 mot og to-2 avholdende.

Det Europeiske Piratpartiet

Piratpartiet i Norge var tilstede med begge de internasjonale koordinatorene i Brussel og EU-parlamentet under stiftelsen av PP-EU. I tillegg var det fire representanter tilstede under stiftelsen fra Unge Pirater.
Anders Kleppe ble valgt inn som styremedlem som den eneste representanten fra et ikke EU-medlemsland. Akkurat i disse dager, mai 2014, assisterer Piratpartiet våre svenske og nederlandske venner med valgkamp i Norge. Polen har avslått valgkamphjelp fra Norge pga. nasjonale regler i Polen som kan være et hinder for et slikt samarbeid foran EU-valgene 21.-25. mai 2014.


En representanter fra Sør-Trøndelag deltar nå i en ressursgruppe for reform av utdanning for valgte medlemmer i EU-parlamentet og også for medlemmer av nasjonale parlament i hele Europa. PP-EU Utdannings Ressurs gruppen.

PPEU prosjekter

Piratpartiets internasjonale gruppe jobber også veldig mye med både et idéprosjekt om reform av demokratiet son inneholder både teknologiske og manuelle løsninger og i et europeisk teknisk utviklingsprosjekt. Målet for begge gruppene er å kunne distribuere makten bedre enn dagens struktur av representativt demokratiet gjør det mulig. Gruppene samarbeider forøvrig tett etter at alle fikk møtes på konferanser arrangert av Unge Pirater Europa (YPE) og Piratpartiet Belgia etter stiftelsen av PP-EU.
Siden Norge også fikk en representant inn i Piratpartier Internajonal - PPI blir disse prosjektene nå tatt videre ut i verden for å skaffe mer ressurser til å utvikle systemer som kan distribuere demokratiet og engasjere alle borgere i å delta i politiske avgjørelser som vedgår dem. Det er først og fremst Spania, Katalonia, Tyskland, Østerrike og Norge som er pådrivere så langt for å sette i gang dette felles internasjonale prosjektet. Greske deltakere bidrar sterkt med praktiske erfaringer fra dagens Hellas og en ny type demokrati som vokser opp etter at befolkningen mange steder ikke har tillit til styringssystemet med representativt demokrati lenger.

De Europeiske Piratene

Den offisielle siden til PP-EU finner du her Det europeiske Piratpartiet og her Det Europeiske Piratpartiets Wiki. På den siste finnes referat fra alle møter som avholdes i PPEU regi, så om du ønsker å følge med hva vi gjør internasjonalt er det kanskje enklest å sjekke der. Kontakt gjerne en av de internasjonale koordinatorene dersom du har spørsmål.Lenkene til de originale engelske dokumentene finnes her:

Begge er her i sin originale engelske språkform. De engelske versjonene på disse sidene er som de endelige versjonene før stiftelsen i mars 2014 og som det ble stemt over på landsmøtet i Kristiansand 1. og 2. februar 2014. Disse er også gjeldende med unntak av innføring av noen få henvisninger til belgisk lovverk (PPEU blir registrert med hovedkontor i Brussel).

EU-valgkampen i Norge

Piratpartiet Sverige og Polen

Den siste tiden har vi i det internasjonale teamet vært i samtaler med våre svenske venner om hvordan Piratpartiet kan hjelpe partiene i Polen og Sverige med EU-valgkamp.

Dette har skjedd som en naturlig konsekvens av at vi har Flere hundre-tusen bosatt i Norge fra Polen og Sverige som har stemmerett til EU-parlamentsvalget, som skal foregå 25. mai for Sverige og Polen sin del. I den forbindelsen har det svenske Piratpartiet nå utnevnt en dedikert koordinator for denne oppgaven og vil bli hovedkontakten til det internasjonale teamet frem mot EU-valget. Koordinatoren til Piratpartiet Sverige heter Isabelle Danielsson og bor i Karlstad ikke langt Oslo.

Vi har vært i kontakt med våre polske venner også. De har dannet koalisjon med 3 andre små-partier.

Både Sverige og Polen vil sende oss valgkamp-materiell, som vi håper norske pirater vil bidra med å dele ut til svenske og polske statsborgere bosatt i Norge før EU-valget. Det er helst de noe større byene vi kan gjøre en innsats for vennene våre i Sverige og Polen, men dersom noen kjenner svenske eller polske statsborgere bosatt i mindre byer og grisgrendte strøk, betyr det mye at disse også blir informert om at Piratpartiet stiller til valg i EU-parlamentet.

Det europeiske Piratpartiet - Stiftelse

Utover dette har vi begynt forberedelsene til stiftelses-konferansen til Det europeiske Piratpartiet (engelsk) i Brussel 20. til 22. mars, med offisiell stiftelse 21. mars. Vi i den norske delegasjonen blir værende i Brussel til 23. mars siden vi blant annet er deltakere i flere møter om et felles løft for å utvikle programvare, og andre instrumenter, som har som mål å engasjere innbyggere generelt og i alle aldersgrupper i å delta i politiske prosesser.

Unge Pirater sin deltaker, leder / admiral i Unge Pirater Lasse Gregersen, blir værende i Brussel til 24. mars.

Per i dag er det flere Piratparti som jobber med egne demokrati-prosjekt. Det har lenge vært diskutert internasjonalt å lage felles systemspesifikasjoner i et samarbeid mellom Piratparti fra hele verden. Diskusjonene har inkludert ikke bare et digitalt system, men også å utvikle andre metoder som kan bidra til å engasjere folk flest i den politiske debatten og politiske beslutninger på lik linje med valgte politikere.

Nominasjon fra Piratpartiet

Sentralstyret har i møter 14. og 17. februar nominert Anders Kleppe til stillingene nestleder og medlem i styret i PP-EU.

Støttede kandidater fra Piratpartiet

I møte 20. februar 2014 har internasjonalt team satt opp følgende liste for offisielt støttede kandidater til styret i PP-EU.

Leder

  • Amelia Andersdotter, PP-SE


Nestledere

  • Martina Pöser, PP-DE
  • Anders Kleppe, PP-NO


Regnskap

  • Radek Pietron, PP-PO


Styremedlemmer

  • Paul Bossu, PP-BE
  • Antonios Motakis, PP-GR
  • Gregory Engels, PPI
  • Dario Castañé, PP-CAT / PP-ESCON
  • Maxime Rouquet, PP-FR

Du finner siden for oppstarten av Det europeiske Piratpartiet her PPEU (engelsk).

PPEU-logovalget

Etter at våre stemmer ble avgitt 2. februar har det nå begynt å komme inn flere resultater i avstemningene om hvordan den offisielle PPEU logoen kommer til å se ut.

Følg med på resultatene her PPEU logo resultater


Anders

20. februar 2014


Tilbake til internasjonalt hovedside


Denne kategorien inneholder sider som er direkte relatert til Piratpartiet. Disse sidene er kategorisert under Internasjonalt: