Diskusjon:Breddeprogram 2013 Strukturnummerering

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Spørsmål:

  • Hvem jobber med hvilke emner / grupper?
  • Hvor har man hentet inspirasjon for strukturen ifra, dvs. har andre piratpartier lignende struktur?
  • Hva gjør man når et emne ikke passer inn i strukturen?
    • Eksempel: Forslaget "Stemmerett for mindreårige", innehar elementer av demokrati, utvikling av demokratiet, avstemming, anti-diskriminering

Vi setter pris på en signatur ;) Det er 47 eller 48 som har bidratt til å utarbeide denne strukturen på en pad. Av den grunn mener de fleste jeg snakker med å akseptere dette som en statisk hovedstruktur foran juni landsmøtet. Anders K (talk) 01:08, 28 April 2013 (CEST)


Innhold

IT og Internett - [1]

Start emnefelt med "[1] Tittel på post / forslag / innspill"

Digitalt personvern - [1.1]

Start emnefelt med "[1.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kommersiell bruk av taushetsbelagte data - [1.1.1]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 17:49, 27 April 2013 (CEST)

Åpenhet i offentlig sektor - [1.2]

Start emnefelt med "[1.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Åpenhet i rettssystemet - [1.2.1]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 17:46, 27 April 2013 (CEST)

Åpenhet i barnevernet - [1.2.2]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 17:50, 27 April 2013 (CEST)

IKT-politikk - [1.3]

Start emnefelt med "[1.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Telekommunikasjon - [1.4]

Start emnefelt med "[1.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiberutbygging - [1.5]

Start emnefelt med "[1.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Barn, Familie og Likestilling - [2]

Start emnefelt med "[2] Tittel på post / forslag / innspill"

Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1]

Start emnefelt med "[2.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Familie- og samliv - [2.2]

Start emnefelt med "[2.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Surrogati - [2.2.1]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 18:00, 27 April 2013 (CEST)

Forbrukerinteresser - [2.3]

Start emnefelt med "[2.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kjønnslikestilling - [2.4]

Start emnefelt med "[2.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Likestillingslovens formålsparagraf - [2.4.1]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 18:02, 27 April 2013 (CEST)

Integrering - [2.5]

Start emnefelt med "[2.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Dyre- og Viltvern - [3]

Så vidt jeg husker kom vi vel frem til at Landbruk var uavhengig av dyre- og viltvern siden landbruk er langt mer enn dyrehold. Sjekk dumpene for referanse Vegard Solheim Anders K (talk) 15:44, 30 April 2013 (CEST)

Start emnefelt med "[3] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrevern - [3.1]

Start emnefelt med "[3.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrs velferd - [3.2]

Start emnefelt med "[3.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Finans - [4]

Start emnefelt med "[4] Tittel på post / forslag / innspill"

Økonomisk politikk - [4.1]

Start emnefelt med "[4.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Finansmarkedene - [4.2]

Start emnefelt med "[4.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Statsbudsjettet - [4.3]

Start emnefelt med "[4.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Fiskeri- og Kyst - [5]

Start emnefelt med "[5] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1]

Start emnefelt med "[5.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2]

Start emnefelt med "[5.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3]

Start emnefelt med "[5.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Havner - [5.4]

Start emnefelt med "[5.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Infrastruktur for sjøtransport - [5.5]

Start emnefelt med "[5.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Beredskap mot akutt forurensing - [5.6]

Start emnefelt med "[5.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Administrasjon og Livssyn - [6]

Start emnefelt med "[6] Tittel på post / forslag / innspill"

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1]

Start emnefelt med "[6.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltningspolitikk - [6.2]

Start emnefelt med "[6.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Konkurransepolitikk - [6.3]

Start emnefelt med "[6.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Tros- og livssyn - [6.4]

Start emnefelt med "[6.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5]

Start emnefelt med "[6.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Samer og nasjonale minoriteter - [6.6]

Start emnefelt med "[6.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Forsvar - [7]

Start emnefelt med "[7] Tittel på post / forslag / innspill"

Sikkerhetspolitikk - [7.1]

Start emnefelt med "[7.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forsvarspolitikk - [7.2]

Start emnefelt med "[7.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3]

Start emnefelt med "[7.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8]

Start emnefelt med "[8] Tittel på post / forslag / innspill"

Helse- og omsorgstjenester - [8.1]

Start emnefelt med "[8.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kostholdspolitikk - [8.2]

Start emnefelt med "[8.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ruspolitikk - [8.3]

Start emnefelt med "[8.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Narkotikapolitikkens forbud mot stoffer - [8.3.1]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 18:04, 27 April 2013 (CEST)

Velferd og Menneskerett - [9]

Start emnefelt med "[9] Tittel på post / forslag / innspill"

Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1]

Start emnefelt med "[9.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Sosial og bostøtte - [9.2]

Start emnefelt med "[9.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Attføring og ufør - [9.3]

Start emnefelt med "[9.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Menneskerettigheter - [9.4]

Start emnefelt med "[9.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Kjønnslemlestelse - [9.4.1]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 18:07, 27 April 2013 (CEST)

Arbeid og Innvandring - [10]

Start emnefelt med "[10] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1]

Start emnefelt med "[10.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Sexkjøpsloven - [11.2.1]

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag. Dette temaet var også satt inn under gal kategori.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 18:13, 27 April 2013 (CEST)

[[Surrogati - [2.2.1] ]]

Dette har heller ingenting å gjøre i denne kategorien. Finn riktig kategori og følg formateringen som er brukt med nummerering takk! Flyttet til Familie og samliv. Anders K (talk) 02:11, 25 April 2013 (CEST)

Alle forslag til endringer av denne struturen SKAL postes på måten beskrevet her Breddeprogram 2013 Endringsforslag.

Se tabellen like over innholdsfortegnelsen. Forslaget er fjernet fra strukturen i hovedartikkelen fordi forslaget ikke er sendt/postet som beskrevet i prosedyrene for å fremme endringsforslag. Anders K (talk) 18:17, 27 April 2013 (CEST)

Innvandring - [10.2]

Start emnefelt med "[10.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Pensjoner - [10.3]

Start emnefelt med "[10.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Justis- og Beredskap - [11]

Start emnefelt med "[11] Tittel på post / forslag / innspill"

Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1]

Start emnefelt med "[11.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2]

Start emnefelt med "[11.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Domstoler og lovarbeid - [11.3]

Start emnefelt med "[11.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Kommune og Regional - [12]

Start emnefelt med "[12] Tittel på post / forslag / innspill"

Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1]

Start emnefelt med "[12.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2]

Start emnefelt med "[12.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ungdomsbyråd - [12.3]

Start emnefelt med "[12.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kommuneøkonomi - [12.4]

Start emnefelt med "[12.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Lokalforvaltning - [12.5]

Start emnefelt med "[12.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Gjennomføring av valg - [12.6]

Start emnefelt med "[12.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Kultur - [13]

Start emnefelt med "[13] Tittel på post / forslag / innspill"

Kultur - [13.1]

Start emnefelt med "[13.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Medier - [13.2]

Start emnefelt med "[13.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Idrett - [13.3]

Start emnefelt med "[13.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Frivillig virksomhet - [13.4]

Start emnefelt med "[13.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5]

Start emnefelt med "[13.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Pengespill og lotteri - [13.6]

Start emnefelt med "[13.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Kunnskap - [14]

Start emnefelt med "[14] Tittel på post / forslag / innspill"

Barnehager - [14.1]

Start emnefelt med "[14.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Grunnskoler - [14.2]

Start emnefelt med "[14.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Videregående opplæring - [14.3]

Start emnefelt med "[14.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Høyere utdanning - [14.4]

Start emnefelt med "[14.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forskning - [14.5]

Start emnefelt med "[14.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Landbruk og Mat - [15]

Start emnefelt med "[15] Tittel på post / forslag / innspill"

Matpolitikk - [15.1]

Start emnefelt med "[15.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Landbrukspolitikk - [15.2]

Start emnefelt med "[15.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Miljøvern - [16]

Start emnefelt med "[16] Tittel på post / forslag / innspill"

Miljøpolitikk - [16.1]

Start emnefelt med "[16.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2]

Start emnefelt med "[16.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Næring og Handel - [17]

Start emnefelt med "[17] Tittel på post / forslag / innspill"

Næringslivspolitikk - [17.1]

Start emnefelt med "[17.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Oppstartsbedrifter - [17.2]

Start emnefelt med "[17.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Eksport og import - [17.3]

Start emnefelt med "[17.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Olje og Energi - [18]

Start emnefelt med "[18] Tittel på post / forslag / innspill"

Energipolitikk - [18.1]

Start emnefelt med "[18.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Alternative energikilder - [18.2]

Start emnefelt med "[18.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Samferdsel og Infrastruktur - [19]

Start emnefelt med "[19] Tittel på post / forslag / innspill"

Persontransport - [19.1]

Start emnefelt med "[19.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Godstransport og posttjenester - [19.2]

Start emnefelt med "[19.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Vegpolitikk - [19.3]

Start emnefelt med "[19.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Flyplasser og flytrafikk - [19.4]

Start emnefelt med "[19.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Jernbane - [19.5]

Start emnefelt med "[19.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Utenriks - [20]

Start emnefelt med "[20] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1]

Start emnefelt med "[20.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske landområder - [20.2]

Start emnefelt med "[20.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske havområder - [20.3]

Start emnefelt med "[20.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Andre utenriksspørsmål - [20.4]

Start emnefelt med "[20.4] Tittel på post / forslag / innspill"