Diskusjon:Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Siviliserte diskusjoner under hvert emne for å unngå kaos vær snill? Anders K (talk) 18:40, 20 April 2013 (CEST)


Innhold

Introduksjon

IT og Internett

Digitalt personvern

Åpenhet i offentlig sektor

IKT-politikk

Telekommunikasjon

Fiberutbygging

Barn, Familie og Likestilling

Barn og unges oppvekst- og levekår

Familie- og samliv

Forbrukerinteresser

Kjønnslikestilling

Integrering

Dyre- og Viltvern

Dyrevern

Dyrs velferd

Finans

Økonomisk politikk

Finansmarkedene

Statsbudsjettet

Fiskeri- og Kyst

Fiskeri- og havbruksnæring

Fiskehelse og fiskevelferd

Sjømattrygghet og -kvalitet

Havner

Infrastruktur for sjøtransport

Beredskap mot akutt forurensing

Administrasjon og Livssyn

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor

Forvaltningspolitikk

Konkurransepolitikk

Tros- og livssyn

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Samer og nasjonale minoriteter

Forsvar

Sikkerhetspolitikk

Forsvarspolitikk

Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver

Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

Helse- og omsorgstjenester

Kostholdspolitikk

Ruspolitikk

Velferd og Menneskerett

Sykepenger og velferdspermisjoner

Sosial og bostøtte

Attføring og ufør

Menneskerettigheter

Arbeid og Innvandring

Arbeidsmarked og arbeidsmiljø

Innvandring

Pensjoner

Justis- og Beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg

Domstoler og lovarbeid

Kommune og Regional

Bolig- og utbygningspolitikken

Distrikts- og regionalpolitikk

Ungdomsbyråd

Kommuneøkonomi

Lokalforvaltning

Gjennomføring av valg

Kultur

Kultur

Medier

Idrett

Frivillig virksomhet

Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker

Pengespill og lotteri

Kunnskap

Barnehager

Grunnskoler

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Forskning

Landbruk og Mat

Matpolitikk

Landbrukspolitikk

Miljøvern

Miljøpolitikk

Internasjonalt miljøvernsamarbeid

Næring og Handel

Næringslivspolitikk

Oppstartsbedrifter

Eksport og import

Olje og Energi

Energipolitikk

Alternative energikilder

Samferdsel og Infrastruktur

Persontransport

Godstransport og posttjenester

Vegpolitikk

Flyplasser og flytrafikk

Jernbane

Utenriks

Internasjonalt politisk samarbeid

Forvaltning av norske landområder

Forvaltning av norske havområder

Andre utenriksspørsmål

Dumper fra struktureringsarbeidet

2013-04-16 07:54

2013-04-15 08:06

2013-04-14 12:30

2013-04-07 23:55

2013-04-06 23:36

2013-04-06 10:48

Diverse Kode

Kode fra Kjerneprogrammet