Diskusjon:Medlemsdatabase/kravspesifikasjon

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kravspesifikasjonen mangler skjermbilder

Det er ikke ønskelig med skjermbilder i kravspesifikasjonen, vi ønsker ikke å påvirke design. Slike detaljer kan også føre til at vi bruker utviklingsressurser på å finne opp hjulet i stedet for å forke et eksisterende hjul fra github. Tobixen (talk) 00:54, 12 October 2015 (CEST)

Kravspesifikasjonen mangler databaseskjema

Her ønsker vi heller ikke å være alt for detaljert, dersom kolonnene i tabellene skal være eksakt navngitt kan det tenkes at vi utelukker eksisterende programvare som vil kunne fungere bra for oss. Jeg har imidlertid lagt til litt informasjon i relevant seksjon. Tobixen (talk) 00:54, 12 October 2015 (CEST)

Fødselsår må (ikke) være obligatorisk

"Dette er en demografisk variabel som er helt nødvendig for å utvikle en organisasjon som Piratpartiet". (Kleppe; sitatet er noe omskrevet)

Dette ble diskutert på arbeidsmøtet i april 2015. Fra et personvernståsted er det betenkelig å kreve mer informasjon enn hva vi har saklig behov for. Vi har et saklig behov for å vite fødselsdato på folk som skal stille på valgliste. Det er mulig at uPIR også har et saklig behov for å vite medlemmenes alder - utover dette ser vi ikke noe saklig behov for å kreve fødselsdato eller fødselsår. "Individ og personvern" er en av piratpartiets søyler. Det ville være oppsiktsvekkende om vårt begjær etter å føre statistikk på våre medlemmer skulle trumfe medlemmenes rett til personvern - det er ikke utenkelig at potensielle medlemmer vil rynke på nesa over å måtte svare på et såpass irrelevant spørsmål for å kunne bli medlem i Piratpartiet, og velge å ikke registrere seg som medlem. Forøvrig, vi har registrert fødselsdato/fødselsår på de færreste medlemmene vi har pr i dag. Jeg antar vi ikke ønsker å ekskludere eksisterende medlemmer som ikke ønsker å oppgi fødselsår. Tobixen (talk) 00:54, 12 October 2015 (CEST)