Diskusjon:Piratpartiets søyler

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kan noen™ oppdatere denne siden med det nye kjerneprogrammet vi vedtok på landsmøtet 16. - 17. mars? :-) --Markussss (talk) 14:41, 20 March 2013 (CET)

Individ og personvern

Bare noen mindre endringer gjort her Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)


Kunnskap og kultur

Mindre endringer Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)

Demokrati

Her er den viktigste søylen vår. Derfor har jeg lagt inn et lengre avsnitt om Kontinuerlig Direktedemokrati og også nevnt LF. Det er tross alt dette som er kjernen i Partiet slik det har vært enighet om hele tiden. Det er dette som ER breddedemokratiet. Og det er dette som, utenom det humane kjerneprogrammet, som gir oss bredden i politikken. Det er dette som kan gjøre Piratpartiet stor i Norge. Slik vi diskuterte i Bergen på kick-off. Bredde er viktig for å bli stor nok til å ha betydning politisk. Det ble nevnt at vi ville bruke en tysk modell, men tilpasse den til norske forhold. Det holder vi på med nå. Derfor mener jeg at dette punktet er blitt langt mer relevant å bruke som referanse når vi skal ut og markedsføre partiet for å samle de siste underskriftene. (Tar sterkt forbehold om skrivefeil, men rent retorisk tror og håper jeg at det er OK LOL) Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)

Kommunikasjon

Mindre endringer Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Denne søylen har forvirret meg totalt. Har gått gjennom alt jeg har funnet av internasjonale Piratpartiprogrammer, men finner overhodet ingenting lignende til det veldig spesifikke programmet som var listet før den siste editen nå. Jeg har uansett endret teksten til en som er mer tilpasset Piratpolitikk internasjonalt. Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)

Religion. Selvfølgelig har religion en plass i forskning og på skoler. Bare ikke som en begrensning på hva og hvordan en kan studere. Dvs. religionsfriheten er gyldig også på alle skoler, men forskningen på religion vil jo så absolutt være relevant for kultur og historie i fremtiden også. Derfor valgte jeg å fjerne denne sekvensen helt. Å si "har ingen plass i forskning" blir om å si at vi ikke kan regne religion som en del av kulturbegrepet. Det blir jo veldig feil. Se forøvrig Kunnskap og kultur. Der er religionsfrihet nevnt, slik det er i alle andre Piratpartier jeg har sjekket. Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)

Kjernekraftteknologi Jeg er fremdeles i sterk personlig tvil om det er lurt og/eller riktig å nevne kjernereaktorteknologi spesielt. For meg ser det ut til at det er noe som avgjøres i partistrukturen internasjonalt, med unntak av i Sverige. Som avklaring: Min personlige mening er helt klart farget av statistikkene over dødsfall, skader og forurensing av naturen i forhold til alternative kraftkilder. Så personlig er jeg sterkt for at vi satser på kjernekraft. En annen sak er det om vi skal gjøre det til en del av kjerneprogrammet spesifikt? Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)

Forfordeling av realfag og kultur Det er forøvrig totalt uakseptabelt å tro at teknologer og IT alene skal forfordeles med utdanningsmidler. Det må satses på en bred forskning. Det er da også internasjonal piratpolitikk. Det er bruken av teknologien det fokuseres på i Piratpartibevegelsen. Ikke teknologien i seg selv. Anders K (talk) 05:07, 7 November 2012 (CET)

Kjønnsforskning Når det gjelder 'forskning' som er basert på spørreundersøkelser, slik kjønnsforskning oftest er, så vil det jo overhodet ikke være noe problem at dette er en del av kjerneprogrammet i og med at toleranse, helse, religionsfrihet, åpenhet og fri flyt av informasjon er kjernesaker. Anders K (talk) 04:38, 7 November 2012 (CET)

Gnurkel-tekst

Denne teksten ble lagt inn på Piratpartiets søyler, men må innom her først på grunn av at den er uferdig og muligens inneholder duplisert info. -- Øyvind A. Holm (diskusjon) 18:14, 12 March 2013 (CET)

Essensen Piratpartiets politikk (Merk: Dette innlegget er skrevet av Øystein Jakobsen og er ment som en overordnet rettesnor for nye inndelinger. Den har ikke vært diskutert før og er foreløpig løst formulert)

Piratpartiet er en reaksjon på tendenser hvor stater beveger seg bort fra det vi oppfatter som grunnleggende menneskerettigheter. I denne tendensen ser vi at de bruker nye ord på gamle konsepter for å maskere sin funksjon. De kaller det "filtrering", ikke "sensur". De overvåker ikke, de lagrer. De leser ikke brev, de beskytter barn. De setter ikke barn i fengsel, de jakter på pirater. Vi ønsker å reversere mange av de grunnlovsstridige og prinsippløse endringene som har vært gjort, og hindre at de blir innført i fremtiden.

Denne tendensen har vært mulig på grunn av en kombinasjon av udemokratiske prosesser og kunnskapsløshet. Lovene har vært innført i strid med allmenhetens interesse, både primært fordi særinteresser har forpurret demokratiets intensjon. Hemmeligholdet har vokst. Skadevirkningene baller på seg. Det representative demokratiet har ikke vært tilstrekkelig til å motstå presset fra sterke sær-interresser, og demokratiets grunntanke har forvitret. Med internett har nye metoder for samhandling blitt mulig, og en ny type demokrati er mulig. Innsyn og etterettelighet kan oppnås på måter som aldri har vært mulig før. Beslutningene kan flyttes bort fra maktens korridorer, og tas i fellesskap på måter som aldri har vært mulig før i menneskets historie. Vi snakker ikke om direkte demokrati, men et breddedemokrati.

Det Piratpartiet ønsker er:

  • Å gjenopprette grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen
  • Å gjenopprette demokratiet, tilpasset informasjonsalderen

Våre konkrete politikker bør repsentere disse to ideene på ett eller annet vis. I våre 5 søyler tilhører "individ og personvern" og "kommunikasjon" grunnleggende rettigheter. Dette er oppdatering av uforanderlige verdier som skal følge med oss. Demokratisk reform tilhører den andre blokken - å endre hvordan lover og politikk skal utformes. Blant de lovene og politikkene vi vil endre, er opphavsrett og patenter blant dem, samt fokus på forskning og utvikling. Disse er ikke uforanderlige de må tilpasses etterhvert som samfunnet gjør det.

Her er de 5 søylene:

(kommentar slutt)

--
Takker for et godt innspill Gnurkel"
Ser ut som om du er ansvarlig for å få det på plass her det hører hjemme Sunny? ;) Anders K (talk) 00:15, 21 April 2013 (CEST)