Diskusjon:Sør-Trøndelag Piratparti Vedtekter

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Nordland

Copy'paste-feil: FORMÅL

(Middelthun)

-THX ;) Gorm

Dobbelt medlemsskap

Konstruksjonen er litt uklar, bør forklares nøyere eksakt hva som menes med dobbelt medlemsskap.

Middelthun / Tobixen (talk) 21:58, 14 January 2016 (CET)

Den er uklar. Går en presisering, evt. fjerning an, eller må det ekstraordinært årsmøte til? -Gorm

Delegering av stemme

Dersom noen ikke kan møte i årsmøtet, er det normalt at man kan delegere stemmen sin videre, f.eks. ved å gi en skriftlig erklæring på papir. Dette er ikke tillatt ihht reglementet slik det ligger her. Er dette tilsiktet?

Middelthun / Tobixen (talk) 22:02, 14 January 2016 (CET)

Nei, nå tror jeg vi tok litt for mye møllers tran. Dette er skrivefeil. Slik som det stod, var det tillatt uten at det var presisert i delen som vedrører voteringer i fylkesårsmøtet. Det var altså litt skjult. Dette nå er fikset. -Gorm

Økonomi

Hvorfor er dette punktet med små bokstaver, mens de andre overskriftene er med STORE?

Tobixen (talk) 22:28, 14 January 2016 (CET)

Prosent ... av hva?

(Middelthun)

Medlemsskap rettigheter

Høres grammatisk galt ut - kanskje "medlemmers rettigheter" eller "medlemsrettigheter" blir bedre?

Tobixen (talk) 22:40, 14 January 2016 (CET)

Det høres strax bedre ut | THX ;) -Gorm

Voteringsregler i fylkeslaget

"men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale plattformer og anonymt." - det skal vel være anonymt selv om det er skriftlig?

(Middelthun)

-Ja, hvorfor ikke? Det er både teknisk og etisk mulig. -Gorm