Ekstraordinært Styremøte Unge Pirater 03.02.2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra ekstraordinært styremøte 3. Februar 2014

Årsak for møtet

YPE har bedt om 4 representanter fra Unge Pirater som skal delta på YEEA i Brüssel 20. - 24 Mars 2014. Det kreves svar i løpet av kort tid. Det skal også utnevnes en representant til Piratpartiets sentralstyre

Dagsorden

  • Møteleder og referent er Lasse Gregersen
  • Valg av delegater som skal sendes til YEEA
  • Valg av representant i sentralstyret

Valg av YEEA-delegater

Avstemning:

Kandidater:
  • Ole-Aleksander Mellingsæter
  • Fredrik Kabdebo Nordhammer
  • Lasse Gregersen
  • Nina Westlie

Avstemningen forutsetter at det skal sendes maksimalt to gutter, og maksimalt to jenter.

Resultat:

Følgende kandidater skal dra:

  • Ole-Aleksander Mellingsæter
  • Nina Westlie
  • Lasse Gregersen

Steffen Boe Johansen forlot møtet 20:10

Valg av representant til Sentralstyret i Piratpartiet

Ole-Aleksander er allerede representert i sentralstyret, og det ble diskutert hvorvidt det var nødvendig at han skulle være representant, eller om det skulle utnevnes en annen. Lasse Gregersen sa seg villig til å være representant og fikk medhold fra resten av styret.

Konklusjon

Lasse Gregersen ble valgt til å være Unge Piraters representant i Sentralstyret til Piratpartiet.

Møtet er hevet 21:46