Ekstraordinært landsmøte 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Praktisk informasjon

Tidspunkt: 5. juni 2014 kl. 19.00 - 12. juni 2014 kl. 19.00.

Dette ekstraordinære landsmøtet omhandler en del punkter som ble stående uavklarte eller uklare etter landsmøtet i februar.

Landsmøtet vil i sin helhet bli gjennomført digitalt, med en ukes diskusjon og vedtak.

Alle stemmeberettigede medlemmer mottar en egen unik invitasjonsnøkkel til stemmesystemet som kan nås på http://xlm14.piratpartiet.no.

Diskusjon om de forskjellige sakene foregår på http://reddit.piratpartiet.no.

Henvendelser vedrørende det ekstraordinære landsmøtet kan rettes til xlm14 alfakrøll piratpartiet.no.

Saker

Formalisering av Unge Piraters representant i sentralstyret

Bakgrunn:

Ved landsmøtet 1.-2. februar ble det vedtatt at Unge Pirater skal ha en representant i Piratpartiets sentralstyre. Dessverre trådte vedtektene i kraft først idet landsmøtet ble hevet, og noen representant kunne derfor ikke velges. Av gjeldende vedtekter fremgår det at det er Piratpartiets landsmøte som skal velge denne representanten. For å støtte opp under Unge Piraters selvråderett bør Unge Pirater selv velge hvem som skal representere dem i sentralstyret. Unge Pirater har allerede fattet et vedtak om dette selv, og bestemt at de ønsker å la Lasse Gregersen være deres representant i sentralstyret.

Vedtaksforslag:

Piratpartiet bør støtte Unge Piraters vedtak og velge Lasse Gregersen som representant for Unge Pirater i sentralstyret.

Valg av revisor

Sentralstyret har forhørt seg med to forskjellige revisorfirmaer, som er mulige kandidater. Ingen av disse har formelt bundet seg, og det kan derfor potensielt være problematisk å binde seg til ett spesifikt firma ved avstemming. Valget vil derfor være om landsmøtet overlater valget av revisor til sentralstyret.

Valg av størrelse på den økonomiske støtten til utviklingen av distribuert demokrati

Det ble vedtatt på landsmøtet å støtte utviklingen av distribuert demokrati, men det ble avgjørt å vedta størrelsen på støtten senere. Dette gjør vi nå, og alternativene er:

  1. 25.000
  2. 50.000
  3. 100.000

Budsjett

Punktet om utvikling av digitale verktøy vedtas separat.

Vedtekter

Gjeldende vedtekter etter landsmøtet 2014

Forslag til nye vedtekter

Gjennomgang av endringsforslaget for vedtekter

Valg av andre nestleder

Landsmøtet i februar vedtok av Piratpartiet skal ha to nestledere.

Vi har for øyeblikket kun en nestleder, og det er derfor en åpen plass som nestleder i sentralstyret.

Følgende kandidater stiller til valg:

  • Tale Haukbjørk Østrådal
  • Gorm Hanssen