Endringsforslag for kjerneprogrammet frå Targeir og Tobias

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Bare punkt som ifølgje Targeir Attestog og Tobias Brox bør leggast til, fjernast eller endrast, er tatt med i denne artikkelen.

Fullt gjeldande kjerneprogram frå 2013 kan ein finne her (artikkel har forvirrande tittel): https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Piratpartiets_s%C3%B8yler

Targeir Attestog

Forslag 1

Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":

"Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk."

til

"Kreve at også offentlig finansierte kart med høyt detaljnivå gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk."


Begrunnelse

Det står på kartverket.no at det er gratis tilgjengeleg kartdata, men eg har høyrt at kart med høgt detaljnivå ikkje er tilgjengeleg enno. Piratpartiet må oppdatere punktet viss det framleis skal stå der.

Viss ikkje vi kan bli einige om denne nye formuleringa på landsmøtet i 2016, foreslår eg å fjerne dette punktet, for så å la folk sende inn nytt punkt til programkomiteen.


Forslag 2

Nytt punkt til å ha under konkrete punkta under "Kunnskap og kultur":

"Gi nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag."


Begrunnelse

Eg fekk idéen i fjor då eg fann ut at eg måtte besøke bibliotek og kanskje til og med reise til Nasjonalbiblioteket i Oslo for å lese i gamle studentaviser frå utdanningsinstitusjonane som samsvarar Universitetet i Agder i dag. Tidsskrift blir ikkje prioritert for digitalisering. Er bare veldig gamle bøker som blir skanna akkurat no.

Tobias Brox

Forslag 1

Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":

"Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk."

til

"Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk."


Begrunnelse:

Dette ble redigert 2016-02-23 av Tobias Brox

Vi er veldig glade for at kartverket har sluppet fri mye av kartdataene de disponerer, men det er fortsatt mye som ikke er frisluppet. Bl.a. er detaljkart utarbeidet i samarbeid med andre offentlige etater ikke frisluppet, samme med sjøkart. Sjøkart er jo særlig viktig for sikkerheten til sjøs. Produsenter av elektroniske sjøkart kan kjøpe sine kartdata fra Kartverket, og de vidreselger ofte kartoppdateringer på fysisk format (CD eller SD-brikke). Dette er ikke godt nok. Det finnes fri programvare for navigering til sjøs, men det er praktisk talt umulig å få tak i kartdata på lovlig vis.

(Det kan hende at jeg tar feil mtp sjøkart ... jeg er sant og si litt forvirret om hva som er frisluppet og hva som ikke er frisluppet av sjøkart, har ikke helt funnet ut av dette)

Kommentar til Targeir Attestogs forslag og begrunnelse om kart:

Det er viktig å være inneforstått med forskjellen på "fri" og "gratis". F.eks., detaljerte sjøkart var gjort gratis, men med strenge bruksbegrensninger. Piratpartiet må kjempe for et frislipp, personlig tror jeg til og med at "gratis" kan være et uheldig sidespor fordi det begrenser presset på frislipp.

Forslag 2

Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":

"Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger."

til

"Påby at bankene gjør regningsbetaling like enkelt som bitcoininnbetalinger - det skal være mulig å publisere en hel regning, med mottagers navn, kontonummer, KID, beløp og forfallsdato som en QR-kode / URL."

Begrunnelse, del 1

(Henta fra forumet, svar på kommentar fra Thomas Gramstad nedenfor)

Mitt primære forslag er fortsatt at KID-numrene skal vekk fra kjerneprogrammet, subsidiært omformuleringen med QR-kode.

Mens mange mener at KID-nummerpunktet ikke hørte hjemme i kjerneprogrammet i det hele tatt er jeg enig i at det har et visst humoristisk tilsnitt, men jeg anser humorverdien som brukt opp. Vi må gjerne få inn et annet humoristisk punkt i stedet.

KID-nummerproblematikken er raskt i ferd med å bli avleggs. Det er færre og færre regninger som kommer på papir. Jeg er prinsipielt sett motstander av avtalegiro og efaktura (se https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=User:Tobixen/Betalingsl%C3%B8sninger for detaljer), men uansett, saken er at KID-nummer-problematikken blir mindre relevant for folk flest for hver dag som går.

Å beholde dette punktet - og særilg å både be om færre tall og QR-kode - betyr implisitt at dette er en av de viktigste sakene piratpartiet skal jobbe for. Det synes jeg blir galt.

Kommentar fra Targeir Attestog, leder av Programbanden

(Henta fra forumet)

Kva ser du på som gode alternativ til AvtaleGiro og eFaktura?

Eg trur det vil ta lang tid før vi får bankar til å gå med på å bruke bitcoin. Den valutaen må bli stabil i kursen først. Korleis er bitcoin-kursen no?

Kva er gale med QR-kode som KID?

Begrunnelse, del 2

(Henta fra forumet)

Alternativet til AvtaleGiro og eFaktura pr i dag er epostfaktura. Strengt tatt burde man ikke trenge KID-nummer heller, en kort tekststreng til å putte inn i meldingsfeltet bør være enklere å forholde seg til enn et KID-nummer - det største problemet er at det er vanskelig å få tak på denne meldingsteksten, jeg tror det obfuskeres med vilje fra bankenes side.

Ved regningsbetaling er det bare ett informasjonsfelt som kommer umiddelbart frem til mottager: beløpet. Sturle Sunde kjører en smart vri (med forbehold, vet ikke om det orginalt var hans idé), beløpet kan benyttes som identifikator. Skulle man benyttet denne idéen for f.eks. medlemskontingenten, så betyr det å legge på et "fakturagebyr" tilsvarende medlemsnummer i øre på hver faktura. F.eks., med medlemsnummer 123 blir fakturagebyret 1.23 kroner, betaler man inn 201.23 kroner kan vi raskt se at medlem 123 har betalt kontingenten :-)

Å kreve "QR-kode for KID" synes jeg blir galt av tre grunner:

  • Det impliserer at faktura skal komme på papir (evt som .PDF, .JPG etc), samt at regningen skal betales med mobiltelefon (dette kan nok være en svært så dårlig løsning dersom man er synshemmet, samt for oss som leser epost i tekstformat). Til sammenligning, en bitcoinregning er en URL, og URL'er kan alltid presenteres som en QR-kode.
  • Det gir ikke mening å fokusere så mye på KID, det gir ikke mye mening å scanne en QR-kode for overføring av KID-nummer dersom man fortsatt må taste inn kontonummeret manuelt. Til sammenligning, en bitcoinadresse er på sett og vis en kombinasjon av KID og kontonummer, dvs det holder omtrent med klipp-og-lim av ett datafelt når man skal betale noe. En bitcoin-URL kan i tillegg inneholde ekstrainformasjon som beløp som skal betales, etc - "forfallsdato" har jeg også sett, i form av en timinutters timeout.
  • Det er nok litt blandede følelser blant medlemmene i hvor langt lovgivende forsamling bør gå i å detaljstyre næringslivet vha forskrifter. Lange KID-nummer printet på papir var en konkret frustrasjon for fire år siden, men det bør ikke være piratpartiet sin oppgave hverken å fortelle bankene hvordan man driver bankvirksomhet eller å fortelle næringslivet hvordan man sender ut regninger.

Jeg er ikke sikker på om Bitcoin i seg selv har en fremtid, i såfall vil det aldri bli mulig å betale regninger med bitcoins, men jeg tror veldig sterkt at både banker og næringsliv vil la seg inspirere av ulike aspekter ved Bitcoin. Jeg har hørt rykter om at det allerede eksperimenteres med regninger med QR-koder.

Kommentar fra Thomas Gramstad

(Henta fra forumet)

Hei, punktet om for lange KID-numre i Kjerneprogrammet må beholdes. Det er et høyst relevant punkt fortsatt. At man kan sette opp autogiroavtaler med strøm, husleie osv. er ikke noe argument, det er fortsatt massevis av andre variable betalinger der det er et irritasjonsmoment (og for mange: et problem) med lange KID-numre.

Samtidig som det er et reelt problem, har dette punktet også et humoristisk tilsnitt. Det er kjent at dette har gitt mange stemmer til Piratpartiet. Hvorfor kommer det stadig nye forsøk på å fjerne denne stemmesankeren fra Kjerneprogrammet??

La dette punktet være i fred!

Og det med Bitcoin etc. kan fint legges til uten å fjerne punktet om KID-numre.

Thomas Gramstad