Fdl 11-2000

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Forenklet digitalt landsmøte, november 2020, Piratpartiet

Dette forenklede digitale landsmøtet omhandler i hovedsak forslag til politisk program fra programkomiteen som sentralstyret har fremmet. I tillegg vil det komme noen forslag til endringer av vedtekter som omhandler profesjonalisering og styrking av organisatorisk struktur og praktiske forhold, samt en åpen diskusjon angående partiets navn og Stortingsvalget 2021.


Oppstartsdato: Lørdag 14. november

Sted: Møtet avholdes 100 % digitalt via Discourse og Zoom

Viktig informasjon:

--

Oppstart og kontroll av kontingent: Møtet åpner teknisk support kl. 11:00 lørdag 14. november i tilfelle det finnes medlemmer som ikke har korrekt innlogging og/eller tilgang til Discourse eller har problemer med Zoom. Det blir også kontroll av kontingent og prøvevotering via Discourse for å sjekke at alt er klart i forkant av kommende avstemninger.

Stemmerett: Alle som har betalt kontingent senest 16. oktober 2020 (eller som har gjentakende betalingsavtale) har stemmerett på FDL. De som ikke har stemmerett har likevel tilgang og innsyn i prosesser, men har ikke nødvendigvis tale- eller forslagsrett.

Saksdokumenter: Alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelige senest 7. november.

Videomøte: Det blir tilgjengelig video i løpet av møtet med åpning av kanalen kl. 11:00:

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95416025208?pwd=aWZvYkt2b2UyZE9uUFhORXdLWWNlUT09

Meeting ID: 954 1602 5208

Passcode: 5450


Gjennomføring: Diskusjon og avstemning vil foregå via egnet forum. Nødvendig informasjon vil bli gjort tilgjengelig i forkant av møtet, og de som eventuelt skulle mangle tilgang kan kontakte sekretariatet når som helst for oppfølging i løpet av perioden. En prøvevotering vil bli gjennomført i starten av møtet for å avdekke eventuelle problemer så tidlig som mulig.

Innkommende forslag: Kun de forslag som har blitt meldt inn på sakslisten kan behandles.

Digital avstemning/deltakelse: Avstemning og skriftlig tilbakemelding skjer via Piratpartiets forum. Husk å sjekke at du kan logge inn og at du har korrekt tilgang til FDL på forumet. Informasjon om digital avstemning sendes også ut til alle stemmeberettigede medlemmer senest 7. november.

Ta kontakt med org. nestleder ved eventuelle problemer: olav.handeland@piratpartiet.no, +47 99 16 51 47, FB: olavpirat.


Dagsorden:

-- --

Sak 01A: Prøvevotering

Sak 01B: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02: Valg av moderator/møteleder, referent, og to protokoll-underskrivere

Sak 03: Politiske saker fra programkomiteen

Sak 04: Endringer/tillegg av/til §7 - Ekstraordinært Landsmøte og FDL

Sak 05: Endringer av §6 - Landsmøtet, og §9 - Sentralstyret

Sak 06: Diskusjonssak, partiets navn til Stortingsvalget 2021