Felles årsmøte for Aust- og Vest-Agder Piratparti 3. april 2016

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sted: Mumble, serveren til Unge Pirater EU
Starttid: 18:00
Oppmøtte: Targeir Attestog, Geir Martin Ohna, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Henrik Olsen Grimestad, Knut Ivar Hellsten, Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe
Innkalling er godkjent av samtlige oppmøtte.
Targeir er møteleder, Geir Martin er referent.
Protokollunderskrivere: Targeir, Geir Martin, Henrik, Knut Ivar


Årsberetning fra styret

Årsberetning ble godkjent uten at man trengte presiseringer fra frammøtte.

Sammendrag av årsberetning

Daværende nestleder i Agder Piratparti, Targeir Attestog, deltok på lederseminar på Holmen Fjordhotell i Asker. 25. januar, der ledere fra alle fylke unntatt Troms og Østfold møtte opp. Fylkeslaget betalte deltakeravgift, som ble eneste utlegget som ble betalt i 2015.

Kort tid etter lederseminaret, ble underslaget til den daværende nytilsatte partisekretæren avslørt. Det var så alvorlig at partiet ikke hadde råd til å gi videre støtte til fylkeslagene. Dermed hadde Agder Piratparti ingen inntekter i det heletatt i 2015. Alt på kontoen (som nå hører til Aust-Agder Piratparti) i dag stammer frastøtte som partiet gav til Agder-laget i 2014 og litt renteinntekter. På grunn av dette, måtte Agder Piratparti være veldig sparsomme.

Piratpartiet nasjonalt hadde i august heldigvis råd til å betale for stand i Arendalsuka på 6000 kroner pluss trykking av fellesprogram for Agder-fylka og Kristiansand i farger i ett trykkeri i Arendal.

Landsmøtet fant stad 21.-22. mars på Høgskolen i Oslo og Akershus i Oslo sentrum. Targeir, Tale og Anders var med fra Agder. Der blei Tale valgt til partileder og Anders til partisekretær.

Det ble nok stemmer til å ha rett på partistøtte. Snart ble det klart at Agder Piratparti må splittes igjen til to fylkeslag for å få partistøtte. Det ble fullbyrdet med to uker langt ekstraordinært årsmøte, som avsluttet 30. november.

Styret ble da: Aust-Agder: Leder: Targeir Attestog Nestleder: Geir Martin Ohna Styremedlem: Geir Harald Wick
Vest-Agder: Leder: Tale Haukbjørk Østrådal Nestleder: Anders Kleppe Styremedlem: Knut Ivar Hellsten
Vest-Agder har ferdig underskrevet rapporter for fylkeslaget, og vil sende inn registeringen snart.
Aust-Agder er snart i mål med fylkeslagregistering, det er til behandling hos fylkesmannen. Håper at det går gjennom innen april 2016

Regnskap/økonomirapport

Regnskap ble godkjent. Det skjedde nesten ingen transaksjonen på bankkontoen i 2015.

Budsjett

Budsjett ble godkjent, men merkes med endringer etterhvert som aktiviteter innad i fylkeslagene endrer seg. Støtten fra sentralt hold i PIR skjer ikke i 2016 til lokallag.

Vedtaket om støtte til lokallag er ikke fjernet, men vil bli vurdert fjernet senere. da lokallag må søke direkte støtte fra stat i forhold til stemmer ved valg.

Anders kommer til å foreslå til sentralstyre å dele ut midler etter prosjektmetoden. Slik at Arendalsuka vil være et slikt prosjekt som vil være lønnsomt for medlemstall og stemmer å delta i. Men dette er det i siste instans landsmøtet som skal beslutte når vi er over kneiken (etter underslaget utført av forrige partisekretær).

Arbeidsplan

Arendalsuka

Targeir, Tale, Geir Martin, Knut Ivar sier at de kan, og det er sannsynlig at Geir Wick kan. Henrik er usikker, da han ikke vet helt om situasjonen sin i august.

Får mest sannsynlig bare en plass i Arendal, telt er hos Tale. Vi kjøper mest sannsynlig bare en plass, for å spare penger. En plass er 3x3 meter. Vi kan heller bruke penger på et arrangement utenom standen.

Vi må skille oss ut i Arendalsuka. VR(Virtual Reality)-debatt. Vi vurderer altså om VR-briller kan bli brukt til presentasjon eller leke-debatt. Det forutsetter at noen har tid til å lage noe dataprogram for det i sommer. VR-briller må skaffes av vedkommende. Mer aktivitet på sosiale medier som Facebook og Twitter. Humor med kattebilder er noe som kan gjøres der. Merchandise blir kjøpt i sommer: kopp, pins, buttons, t-skjorte

Stiftelse av nye lokallag

Appellere til folk med avstemning, kommunesammenslåing, skjenking, store vegprosjekt. Noen vil kalle oss anarkister. Vi må få laget ett godt motsvar. Folk som er flinke med ord, kan lage maler. Gorm og Tale jobber på med Pirathandboka nå.

Skaffe vedtektsmal for stifting av lokallag, tenker å bruke Aust-Agder og Vest-Agder Piratparti sine vedtekter som mal, men tilpasning til vært lokallag.

Styret har besluttet at det skal opprettes et AS for å ta seg av dette. Derfor må vi vente noen måneder til før vi kan starte butikk.

Vi har tro på å få stiftet lokallag i Evje og Hornnes i 2016, og gjenaktivert lokallaget i Kristiansand i år eller neste år.

Innkomne forslag

Targeirs forslag 1 endring av vedtekt 8 er godkjent av samtlige (Anders var ikke tilstede).
Frist for innsending av vedtektsendring er redusert fra 21 dager før årsmøte til 14 dager før.

Targeirs forslag 2 endring av vedtekt 6 er godkjent av samtlige (Anders var ikke tilstede).
Nå er frist for fulle rettigheter på årsmøtet 30 dager før møtet. Før var fristen 31.12 året før møtet.

Valg av styre og valgkomité

Styrene forblir uendret, siden disse ble valgt på ekstraordinært årsmøtet i november. I Vest-Agder er leder Tale og nestleder Anders ganske opptatte i partiet sentralt som henholdsvis partileder og partisekretær. Ingen kandidater stiller som ny leder eller nestleder for Vest-Agder på dette årsmøtet, men disse velges gjøres når Vest-Agder får samlet seg og har eget ekstraordinært årsmøte. Valgkomite i Aust-Agder blir Targeir og Geir Martin, og i Vest-Agder blir det hele styret. Vedtatt av samtlige på møtet.

Kasserer utnevnes av styret

Kasserer i Aust-Agder er fortsatt Targeir. I Vest-Agder fortsetter Tale som kasserer.

Møtetid er 1 time og 45 minutter.