Forlagsgruppen

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Piratpartiet har skaffet seg sin egen ISBN-nummerserie, og kan dermed utstyre relevante utgivelser med ISBN-numre. Reglene for hva som skal ha og hva som ikke skal ha ISBN-numre er klare og spesifikke: http://www.nb.no/sn/html/veiledning11.html#Hva-skal-nummereres . (Merk at f.eks. plateutgivelser, lydbøker, filmer, kart, en del transparenter/lysark skal ha ISBN.)

Publikasjoner som skal ha ISBN skal også pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket. Det kan gjøres ved å sende elektronisk versjon av dokumentet til adressen pliktavlevering@nb.no. Pliktavlevering av Piratpartiets publikasjoner er en oppgave som hører inn under Forlagsgruppen.

Forlagsgruppen kan også hjelpe til med korrekturlesning av dokumenter og publikasjoner som skal ha ISBN-nummer i den grad det finnes kapasitet til dette. Korrektur og forlag hører nokså nær sammen, men samtidig er det mange typer dokumenter eller publikasjoner som ikke skal ha ISBN-nummer (jfr. lenken til nb.no ovenfor), og som derfor ikke hører inn under forlagsgruppen. Korrektur er altså en mer omfattende funksjon eller behov. Det bør antagelig opprettes en egen korrekturgruppe direkte under Sekretariatet for ikke-ISBN-pliktige produkter og publikasjoner.

Forlagsgruppen har adresse forlag@piratpartiet.no og tildeler ISBN-numre til alle PIR-utgivelser som skal ha det, og vi sender inn kopier til Nasjonalbiblioteket. Kom til oss med ting som PIR skal stå som utgiver av. Dersom du vil være med i Forlagsgruppen kan du melde deg på epostlisten forlag@piratpartiet.no.

Medlemmer av Forlagsgruppen: