Forslag til programkomité for LM18

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk


Leiar: Targeir Attestog (Agder)

Nestleiar: Lars Stormo Anshus (Trøndelag)

Medlem: Thomas Gramstad (Oslo)

Medlem: Ulrik Seip (Oslo)

Medlem: Asbjørn Ulsberg (Oslo)

Medlem: Svein Mork Dahl (Agder)

Medlem eller bidragsytande observatør: Geir Aaslid (Viken)

Kommentar frå Targeir Attestog: Dette blir ein veldig stor komité, men trur det kan vere lurt med tanke på alt arbeidet som skal bli gjort der framover. Er bare usikker på ein ting: Er det å vere partisekretær i konflikt med det å vere medlem i programkomitéen. Vil gjerne at landsmøtet diskuterer det kort før ein bestemmer seg om Geir Aaslid kan vere medlem i komitéen. Har funne på begrepet bidragsytande observatør for Geir viss det ikkje går. Det betyr at han kan hjelpe til med arbeideet i komitéen, men viss det er noko som komitéen må stemme over at interne avgjerder om til dømes prioriteringar og utføring av oppgåver, så har ikkje bidragsytande observatør stemmerett.