Gjørokrati

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Gjennom demokratiske prossesser kan man vedta at noe må gjøres - men for å få gjennomført vedtakene må man kanskje betale for innleid hjelp.

Gjørokratiet går ut på at man utøver innflytelse gjennom arbeidsinnsats. Hvilke jobber som faktisk blir utført avhenger av hvem som har evne, vilje og tid til å gjøre en jobb, og de som gjør jobben bestemmer detaljene.

Dette kan være en veldig bra ting, det fremmer motivasjon - motivasjon er ekstremt viktig for å få gjort en jobb gratis, godt og effektivt - alternativet er ofte at jobben ikke blir gjort i det hele tatt - men det kan være en konflikt mellom gjørokrati og demokrati, særlig i en organisasjon hvor et lite mindretall har veldig mye ledig tid og gjør arbeid i motsatt retning av hva flertallet synes er fornuftig.