Halvårsmøte i Oslo Piratparti, November 2015

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oppmøtte: Manuel Lains, Tobias Brox, Michal Bergseth, Øystein Middelthun, Thor Harald Johansen, Magnus Kolbjørnsen (ikke medlem), Adrian Tveito Ingebrigtsen (fra 18:00)

Antall stemmeberettigede: 6+1 (Thomas Gramstad delegerte sin stemme til Manuel Lains)

Godkjenning av møteinnkalling og agenda: Godkjent

Valg av møteleder og referent: Møteleder: Tobias, Referent: Manuel

Gjennomgang av oppmøtte og stemmeberettigede

Tilstedeværelse av ikke-medlem: Godkjent.

Godkjenning av stemmeberettigede som ønsker å være digitalt tilstedeværende: Ingen har meldt sin interesse

Godkjenning av stemmeberettigede som har overført sin stemmerett vha. fullmakt: Godkjent overføring av stemmerett

Valg av evnt. nye styremedlemmer og leder

Øystein Røysland Sørlie trekker seg (ref mail)

Manuel Lains trekker seg som leder og stiller som ordinært styremedlem.

Tobias Brox stiller som leder (nåværende varamedlem)

Alle endringer godkjent ved akklamasjon

Forslag om regelmessige medlemsmøter

Tobias orienterer om planer for faste møter annenhver uke. Vedtatt.

Første møtetidspunkt: Tirsdag 24.november kl 19:42

Manuel orienterer om 'oslopadde', som er en padde for linker til andre padder: https://pad.piratpartiet.no/p/oslopadde

Agendaer for medlemsmøtene kan legges der.

Eventuelt

Det bemerkes at det eksplisitt bør nevnes i vedtektene om stemmerett kan overføres med fullmakt.

Psshhtjtjt. (møtet heves) klokken er 18:18.