Innkalling til stiftelsesmøte i Telemark Piratparti

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Det innkalles med dette til stiftelsesmøte i Telemark Piratparti.

Formålet med stiftelsesmøtet er å vedta vedtekter og å velge styrerepresentanter. For å ha stemmerett på stiftelsesmøtet må et medlem være registrert medlem i Piratpartiet senest 30 dager før møtet. Medlemmer som er registrert senest ved møtets start kan delta med talerett. Det vil være mulig å delta digitalt på møtet her: appear.in/telemark-piratparti.

Sakliste

 1. Konstituering av stiftelsesmøtet
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av styre
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Styremedlem
 4. Vedtekter
  1. Forslag til Vedtekter for Telemark Piratparti
 5. Signering av referat fra stiftelsesmøte

Etter stiftelsesmøtet vil det bli avholdt et medlemsmøte.

Saker som må følges opp etter stiftelsesmøtet

 • Når referatet er signert og møtet er hevet, skal fylkespartiet registreres i Brønnøysundregisteret, se fremgangsmåte her
 • Referatet skal også sendes til styret@piratpartiet.no.
 • Det må opprettes en bankkonto for Telemark Piratparti.
 • Det må søkes om støtte på Partiportalen.