Konstituerende møte i Groruddalen lokallag, 2013-09-19

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Tid og sted: 2013-09-19 20:00, Bekkenstenveien 53c.

Se også Groruddalen

Brainstormingsesjon

Pga misforståelse om tidspunkt tyvstartet vi kl 18.

Forslag til events, aktiviteter, rekrutteringstiltak, etc

 • leie lokaler, f.eks. samfunnshuset på Nordtvedt eller Furuset Vel, og ha et LAN-party og/eller krypto-konferanse.
 • piratpils
 • hjemmebrygging
 • DIY-klubb, anskaffe 3D-printer, quadrokopter

Forslag til lokalpolitiske saker

Groruddal/Oslo-spesifikt

 • IT-museum på Breivoll
 • Utbygging av ahus, og bedre kommunikasjon dit
 • Kommunegrensene burde utvides til å dekke hele tettstedet Oslo

Generelt

 • Test-traséer for førerløse biler
 • Mikrogrøfter med fiber lokalt
 • Flerbrukskulverter, samkjøring av graveprosjekter
 • spille på teknooptimisme - alt av politiske saker kan ha en teknologisk løsning
 • alt av offentlige dokumenter og data bør være tilgjengelig i en database med et åpent API, og følge velspesifiserte maler.
 • eiendomsdatabase - hva brukes eiendommene til? hva er evt planlagt bruk? hvilke eiendommer disponerer bydelene? Kan de leies hvis de ikke er i bruk?
 • særlig budsjettdata bør være enklere tilgjengelig enn i dag - eksempel: hvor mye koster det å drifte legevakta? hvordan bruker byrådet pengene? dette er tall det er omtrent umulig å finne ut av i dag.
 • direktedemokratisk budsjettplanlegging
 • mer makt til bydelene, som f.eks. skolepolitikk
 • Insentiver for eldrebokollektiver som alternativ til gamlehjem

Andre forslag

 • Bør ha et lett partytelt m/ flagg, flaggstang, banner etc tilgjengelig for stands, etc. Campingstoler. "Pakke" som kan gå i én stor ryggsekk og tas med på kollektivtransport. Vi trenger lettvinte løsninger for å kunne kjøre kampanjer i forkant av lokalvalget. Vi bør ha et sentralt lager som flere har nøkkel til, slik at man kan dra i gang en stand uten å gjøre avtaler på forhånd. Gjørokratiet lenge leve!
 • Samarbeid med Lørenskog, Gjelleråsen/Skillebekk
 • Samarbeid med ungpirat, prøve å trekke inn folk fra VGS'ene.
 • Ønske om to lokalgrupper på reddit, en for diskusjoner og en for avstemninger
 • "bottom-up"-demokrati - "generelle" lokalpolitiske saker kan diskuteres på lokalt nivå, fremmes til fylkesnivå, fremmes videre til nasjonalt nivå.
 • Vi burde hatt en skikkelig databasedreven "saksdatabase".
 • Neste møte avholdes på et grupperom på et av bibliotekene, med påfølgende piratpils
 • Sigmund tar ansvar for neste lokallagsmøte, foreslått holdt til mandag 14. oktober

Offisiell møtedel

Den formelle delen av møtet startet etter en snapps med piratrom, kl 20:01.

Oppmøtte: Tobias og Sigmund

 • Godkjenning av inkalling og dagsorden: Godkjent, men er vi beslutningsdyktig når vi bare er to personer?
 • Hvordan rekruttere flere medlemmer? Vi har allerede diskutert litt, ref brainstorming-sesjonen over
 • Hvordan aktivisere medlemmene vi har i dag? Hvis de ikke svarer på epost, er det vel kanskje ganske nyttesløst? Besøke og ringe på? Telefonterror? Utpressing?
 • Visjoner - få i gang grasrotsdemokratiet!
 • Politiske saker - vi har diskutert noen saker over
 • Valg på styre - styret velges på første medlemsmøte hvor vi greier å få mer enn tre oppmøtte personer. Sigmund er midlertidig lokallagsleder, og Tobias midlertidig nestleder.
 • Aksjonspunkter til neste møte
  • Sigmund: opprette facebookside for piratpartiet groruddalen
  • Vi organiserer oss på reddit, to grupper, en for avstemninger og en for diskusjon.
  • Bonus-aksjonspunkt: Tobias prøver å få medlemslister over Lørenskog og Gjelleråsen/Skillebekk.
 • Avgjørelser:
  • Flertallsavgjørelser på reddit blir inntil videre å regne som beslutningsdyktige vedtak.
  • Avgjørelser om reglement utsettes ellers til neste møte

Møtet over 20:07, men vi blir sittende til kl 20:15 og tvinne tommeltotter i tilfelle det skulle dumpe inn noen etternølere.