Kontrollkomitéen

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kontrollkomitéen ble opprettet og valgt på landsmøtet i Bergen i 2017.

Kontrollkomitéens sammensetning

På landsmøtet i Bergen den 6.–7. mai 2017 ble følgende medlemmer valgt inn i Kontrollkomitéen:

Referater fra møter i kontrollkomitéen