Legalisere alkoholkonsum på offentlig sted

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fjerne forbud mot å drikke på offentlig sted

Idag er det forbudt å drikke på offentlig sted. Rasjonalet skal være at drikking skaper bråk. Det er en unødig lov, for det er allerede ulovlig å lage bråk og kvalme på offentlig sted... derimot har man politi som tillater drikking på offentlig sted hele tiden, ref parker. Det er mao en lov som ikke har legitimitet, er frihetsberøvende for individer og har negative effekter som man ikke har i andre land, eks Danmark.

Fordeler med forslaget

Alle lover og regler som ikke håndheves konsekvent vil kunne være grunnlag for forskjellsbehandling, og i prinsippet være en åpner for korrupsjon blandt offentlige tjenestemenn. Mer aktuelt i dette tilfellet kan det skape grunnlag for forskjellsbehandling basert på etnisitet, alder etc. Kronyisme på godt utenlandsk. ~Erikwt

Ulemper med forslaget

Andre tanker

Dette kan knyttes litt opp mot et prinsipp - dersom store deler av befolkningen gir blaffen i en lov, så bør det vurderes om loven har livets rett - uavhengig av om det dreier seg om piratkopiering eller offentlig drikking.

Se også

Støttes av

Erikwt Sigmund Kopperud

Motsettes av

Agnostikere

  • Tobias Brox

Bør piratpartiet ha noen mening om dette?

  • Nei - Tobias Brox
  • Nei - Bjørn Remseth
  • Nei - Bård Ove Kopperud
  • Ja - Erikwt
  • Nei - User:Sorvoja Forslaget er for ufullstendig til å vurderes, husk at offentligsted er ganske mange steder slik som lekeplasser ;-)