Liquid Democracy

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

NB: Noe av denne informasjonen kan være utdatert. Det anbefales å ta en titt på Veiledning til Liquid Feedback og Retningslinjer for Saksdatabasen.

Hva er liquid democracy?

Liquid democracy, eller breddedemokrati som vi har valgt å kalle det, er en ny måte å håndtere demokrati på som forsøker å legge seg mellom representativt demokrati, som vi har her til lands, og direkte demokrati, som man benytter seg av i Sveits. Begge disse systemene har sine styrker og svakheter, og breddedemokratiet forsøker å hente ut styrkene fra begge systemene, samtidig som man forsøker å unngå svakhetene.

Et direkte demokrati gir mer makt til folket, men dersom man hele tiden må ta stilling til den minste sak kan det også føre til velgerapati. I tillegg delegerer det mye makt til mediene som i større grad vil kunne påvirke enkeltsaker ved å påvirke opinionen. Det er heller ikke alle saker det er fornuftig å ha folkeavstemninger over. Til motsetning gir det representative demokratiet mye makt til de folkevalgte representantene. Velgerne kan påvirke deres valg, men har ikke direkte innflytelse i politikken mellom valgårene og er prisgitt at de valgte representantene gjør det de har sagt at de skal gjøre. Dette fører til at mange innbyggere føler de ikke blir hørt og at det ikke finnes noen politikere som representerer den enkelte velgers syn i enkeltsaker.

Breddedemokratiet i Norge må for øyeblikket fungere innenfor rammene som defineres av det representative demokratiet, men vi ønsker å gi folk en mulighet til å delta i utformingen av politikken også mellom valgene. Denne muligheten er ny, og er muliggjort av den teknologiske utviklingen. En annen fordel ved breddedemokratiet er at det medfører en økt gjennomsiktighet i den politiske prosessen.

Hvilken rolle skal Liquid Feedback spille i dette?

Oppdatering: Liquid Feedback er ikke i bruk av Piratpartiet Norge, av ukjente årsaker er det definert for å være for dårlig.

Liquid Feedback er en programvare, med åpen kildekode, utviklet av det tyske Piratpartiet, med det formål å implementere breddedemokrati. Det er viktig å være klar over at Liquid Feedback ikke er et diskusjonsverktøy, men et beslutningsverktøy hvor man kan fremme politiske synspunkter og avgjøre hva brukerne mener om disse. Det er naturligvis nyttig å diskutere forslagene som fremmes, men dette må gjøres i et annet verktøy. For Piratpartiets del vil vi benytte oss av forumet vårt. Ved siden av forumet kan man også sette opp en pad for å utforme tekst til et forslag sammen med andre, direkte fra Liquid Feedback.

De fleste av oss er mer opptatt av enkelte temaer enn andre, og Liquid Feedback tillater at man delegerer sin stemme til noen man mener har gode synspunkter innen spesifikke politiske områder. Hvis du ikke er spesielt opptatt av f.eks. olje og energi kan du dermed gi din stemme til den personen du mener bør få den, og på den måten bruke påvirkningskraften din, selv om du ikke tar et aktivt standpunkt i alle saker.

Liquid Feedback vil kun være tilgjengelig for medlemmer av Piratpartiet, og litt enkelt kan man si at det vil fungere som et slags kontinuerlig landsmøte. Alle medlemmer vil kontinuerlig ha muligheten til å påvirke vår politikk, uavhengig av valgår, landsmøter eller andre kunstige begrensninger. Dette vil også gjøre det mulig å enes om større bredde i vår politiske platform.

Liquid Feedback har så langt ikke vært tatt aktivt i bruk da sentralstyret er bekymret over at verktøyet er for tungrodd i bruk. Det jobbes internasjonalt med å løse disse problemene.

Hvordan bruker man Liquid Feedback?

Systemet er inndelt i forskjellige områder underlagt enheter. I skrivende stund har vi kun en enkelt enhet, Piratpartiet Norge, men hvis det er hensiktsmessig vil vi se på andre enheter på sikt, for eksempel egne enheter for fylkeslagene og kommunelagene. Man kan selv velge vilke områder av politikken man er interessert i og hvilke områder man ønsker å delegere til andre.

Når man går inn i et område får man opp en liste over eksisterende temaer. Avhengig av hvor temaet er i prosessen kan man så stemme over forslaget, komme med motforslag, foreslå tilleggskrav man mener hovedforslaget bør oppfylle, m.m. Mens forslaget er under diskusjon kan man si sin mening og diskutere med andre interesserte i temaets forumtråd.

Man kan naturligvis også foreslå sine egne temaer. Før du oppretter et nytt tema er det anbefalt å undersøke om noen har foreslått noe lignende tidligere. Dette kan enten gjøres i Liquid Feedback eller, kanskje enklere, i forumkategorien som samsvarer med området. Hvert område i Liquid Feedback har en tilsvarende kategori i forumet, og alle saker som foreslås skal ha en egen tråd her. Dermed kan man benytte seg av søkemulighetene i forumet for å undersøke om noen har tenkt det samme tidligere.

Når du opprettet et nytt tema vil du få en del valgmuligheter. Den første er hvilken policy forslaget skal følge. I skrivende stund har vi kun en enkelt policy, default policy. Policyen definerer saksgangen til forslaget: Hvor mange dager forslaget betegnes som nytt, hvor lenge det skal ligge til diskusjon, hvor lenge det skal ligge som fryst, før det skal stemmes over i et fastbestemt antall dager. I tillegg definerer det hvor stor deltagelse som kreves og hvor stort flertall som kreves for at forslaget skal gå gjennom. Det er antagelig fornuftig å utvide dette til flere forskjellige policyer på sikt, ettersom enkelte saker i sin natur kan kreve en lenger saksgang, mens andre avgjørelser må tas hurtig.

Så må man skrive inn en tittel for temaet, samt inkludere en lenke til forumtråden hvor forslaget kan diskuteres. Denne lenken er det viktig å huske på, for å gjøre det enklest mulig å komme frem til det beste resultatet. Før saken opprettes bør du altså lage en slik forumtråd, i den forumkategorien som samsvarer til området i Liquid Feedback. Benytt samme tittel begge steder.

I utkast-vinduet skal du så skrive selve forslaget. Dette bør være en ren og saklig tekst, og den kan også endres etter innspill fra andre frem til forslaget fryses. Når saken er opprettet vil du ha muligheten til å åpne en såkalt pad, hvor alle brukere i fellesskap kan samarbeide om å formulere teksten på best mulig måte.

Når et tema har opprettes eller forflytter seg i saksgangen vil det sendes ut beskjed til de som har stemmerett i saken, og som har sagt seg interessert i dette området - med mindre du selv har valgt å justere hvilke varslinger du ønsker å få fra systemet.

Vi har fortsatt ikke så lang erfaring med programvaren, og det er sannsynlig at vi må foreta visse justeringer i rutinene etterhvert. Dette er noe vi må komme frem til sammen, etterhvert som vi gjør oss erfaringer med systemet.

Tilgang til Liquid Feedback

Allmennheten har lesetilgang til liquid feedback. For å avgi eller delegere stemme, må man først bli med i piratpartiet, deretter registrere seg på liquid feedback. Adressen til Liquid Feedback er http://liquid.piratpartiet.no/

Se også