Lm19

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

7. Ordinære Landsmøte i Piratpartiet

Dato: Lørdag 27. april og søndag 28. april

Lørdag: 12:00 - 19:00

Søndag: 12:00 - 19:00

Sted: BitSpace, Gjerdrums vei 8 (3. etasje), Oslo, sentralbord: 922 88 775


Viktig informasjon:

--

Oppstart: Møtet åpner teknisk support kl. 11:00 i tilfelle det finnes medlemmer som ikke har korrekt innlogging og/eller tilgang til Discourse.

Stemmerett: Alle som har betalt kontingent senest fredag 29. mars har stemmerett på landsmøtet.

Innkommende forslag: Alle forslag til landsmøtet må være sendt inn til sentralstyret senest 7. april. Send til styret@piratpartiet.no

Digital avstemning/deltakelse: Avstemning og skriftlig tilbakemelding skjer via Piratpartiets forum. Husk å sjekke at du kan logge inn og at du har korrekt tilgang til landsmøtedelen for 2019 av forumet. Ta kontakt med org. nestleder ved eventuelle problemer: olav.handeland@piratpartiet.no, +47 99 16 51 47, FB: olavpirat.

Det kringkastes en livestream via YouTube (lenke oppdateres før møtet starter) og en Google Hangout under hele møtet for oversikt og to-veis-kommunikasjon i tilfelle noen har problemer med pålogging til forum, og video vil være tilgjengelig for nedlasting/avspilling etter møtet. Det blir også muligheter for videoinnlegg til saker via Jitsi slik at de som ikke er fysisk til stede også aktivt kan delta via aktiv stream. Annen kontaktinformasjon til møteleder/moderator blir gjort tilgjengelig via alle kanaler kl. 11:00 27.04.2019.

Saksdokumenter: Alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelige senest 1 uke før landsmøtet (dette dokumentet oppdateres, og det blir sendt ut informasjon i øvrige kanaler)

Transport: T-bane til Nydalen stasjon eller buss til Nydalen (flere bussruter, blant annet 30 og 54 til Nydalen eller Blåsbortveien)

Middag: Det blir piratmiddag kl. 19:30 på lørdag.


Dagsorden:

--

Lørdag:

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3: Velkomsttale(r) og presentasjon av styrets beretning

Sak 4: Fremleggelse av revidert regnskap for 2018 og foreløpig budsjett for 2019

Sak 5: Valg til sentralstyre

 • LM 5.1: Valgkomiteens innstilling (informasjon kommer)
 • LM 5.2: Valg av organisatorisk nestleder for 2 år
 • LM 5.3: Valg av ett styremedlem for 2 år
 • LM 5.4: Valg av 3 varamedlemmer for 1 år

Sak 6: Valg til kontrollkomité, programkomité, og valgkomité.

Sak 7: Valg av revisor

Sak 8: Eventuelt


Søndag:

Sak 9: Vedtektsendringer

Sak 10: Politiske forslag

 • PF 10.1: Satsing på e-sport og anerkjennelse av spill som kultur (forslag 1)
 • PF 10.2: Reform av helsesektoren (forslag 1)
 • PF 10.3: Reform av finansiering av veibygging/vedlikehold og kollektivtransport (forslag 1)
 • PF 10.4: Skattelegging av multinasjonale selskaper (forslag 1)
 • PF 10.5: Pensjonspoeng og arbeidstakerrettigheter for studenter (forslag 1)
 • PF 10.6: Igangsette begrensede eksperiment med borgerlønn (forslag 1)
 • PF 10.7: Nye arbeidstidsordninger (forslag 1)
 • PF 10.8: Tillegg til skolepolitikk (forslag 1)
 • PF 10.9: Tillegg til valgprogram for ruspolitikk (forslag 1)
 • PF 10.10: Endringer av Søyle 8 (forslag 1) (forslag 2)
 • PF 10.11: Tillegg til næringspolitikk (forslag 1)

Sak 11: Andre innkomne saker

 • AF 11.1: Endringer/tillegg i Piratkodeksen (TRUKKET)
 • AF 11.2: Samle kjerneprogram og valgprogram til ett program (forslag 1)
 • AF 11.3: Uttalelse om implementering av EUs nye direktiv for opphavsrett i Norge (TRUKKET)
 • AF 11.4: Omstrukturere eksisterende kjerneprogram (forslag 1)
 • AF 11.5: Forslag til forvandling av samfunnet (forslag 1) (vedlegg 1)