Lm20

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

8. Ordinære Landsmøte i Piratpartiet

Dato: Lørdag 18. april og søndag 19. april

Lørdag: Starter 12:00

Søndag: Starter 12:00

Sted: Møtet avholdes 100 % digitalt via Discourse og Zoom (*)

**Lenke til videomøte:**

Time: Apr 19, 2020 11:45 AM Oslo

Meeting ID: 952 8849 4987

Password: 1337

https://zoom.us/j/95288494987?pwd=cUhTNHJsbVJBZ0xIOWlLLy92WkZQQT09

Lenke til YouTube:

https://youtu.be/jJ4M3Vdywz4

Tentativ tidsplan:

For å ha en formålstjenlig tidsplan for møtet, samt tydelige tidspunkt for når behandling av sakene starter, forsøker vi oss på en tidsplan. Avstemning for hver enkelt sak åpnes etter at diskusjonen er over. Tidspunkter er påført hver enkelt sak på dagsorden. Dersom en sak blir ferdig før tiden vil ikke nest sak starte før angitt tidspunkt, pauser kan derfor forekomme. Dersom en sak ikke blir ferdig før på overtid, vil en tilstrebe å ta igjen tapt tid og hente inn igjen flyten i tidsplanen ved første mulige tidspunkt.

Viktig informasjon:

--

Oppstart og kontroll av kontingent: Møtet åpner teknisk support kl. 11:00 lørdag 18. april i tilfelle det finnes medlemmer som ikke har korrekt innlogging og/eller tilgang til Discourse eller har problemer med Zoom. Det blir også kontroll av kontingent og prøvevotering via Discourse for å sjekke at alt er klart i forkant av kommende avstemninger.

Stemmerett: Alle som har betalt kontingent senest fredag 20. mars har stemmerett på landsmøtet. De som ikke har stemmerett har likevel tilgang og innsyn i landsmøtets prosesser, men har ikke nødvendigvis tale- eller forslagsrett.

Innkommende forslag: Alle forslag til landsmøtet må være sendt inn til sentralstyret senest 27. mars. Send til styret@piratpartiet.no

Digital avstemning/deltakelse: Avstemning og skriftlig tilbakemelding skjer via Piratpartiets forum. Husk å sjekke at du kan logge inn og at du har korrekt tilgang til landsmøtedelen for 2020 av forumet. Ta kontakt med org. nestleder ved eventuelle problemer: olav.handeland@piratpartiet.no, +47 99 16 51 47, FB: olavpirat.

Det kringkastes videostream på forskjellige tidspunkter via Zoom, og det vil være mulig å komme med både skriftlige saksinnlegg via Discourse og videoinnlegg via Zoom. Teknisk support er åpen under hele møtet i tilfelle noen har problemer med pålogging til forum eller lignende. Annen kontaktinformasjon til valgt møteleder/moderator blir gjort tilgjengelig ved møtets oppstart. Møtekanal og lenker til videostream oppdateres kl. 11:00 på lørdag 18. april i alle informasjonskanaler.

Saksdokumenter: Alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelige senest 1 uke før landsmøtet (dette dokumentet oppdateres, og det blir sendt ut informasjon i øvrige kanaler). Partiets forum blir oppdatert med samme informasjon som i sakspapirer når de sendes ut.

Middag/bankett: Dagens situasjon gjør det vanskelig å samles fysisk, men vi håper på mange hilsener fra pirater fra både innland og utland i løpet av helgen.


Dagsorden:

--

Lørdag:

11:00: Forberedelser: Teknisk support, digital sosial samlingsplass, streamingtester, m.m.

11:50: Velkommen

12:00: Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokoll-underskrivere

12:15: Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

12:30: Sak 3: Velkomsttale(r) og presentasjon av styrets beretning

13:00: Sak 4: Fremleggelse av regnskap (dok1) (dok2) (dok3) (dok4) for 2019, samt også budsjett 2019

13:45: Sak 5: Valg til sentralstyre

14:30: Sak 6: Valg til kontrollkomité, programkomité, og valgkomité

14:45: Sak 7: Valg av revisor

15:00: Sak 8: Eventuelt


Søndag:

11:45: Forberedelser: Teknisk support, digital sosial samlingsplass, streamingtester, m.m.

12:00: Sak 9: Vedtektsendringer

12:30: Sak 10: Andre (innkomne) saker

  • 12:30: AF 10.1: Foredrag av Michal Gill, Tsjekkisk piratpolitiker og medlem av PPI: Hvordan er det å være pirat i Tsjekkia - der Piratpartiet har over en halv million stemmer? Hva skjedde i 2017?
    • 12:30: Foredrag
    • 13:00: Spørsmål og svar
  • 13:30: AF 10.2: Diskusjon angående tiltak for økonomisk vekst etter koronavirus-krisen
  • 14:00: AF 10.3: Flytt resolusjoner fra FDL i desember 2019 inn i politisk program
  • 14:15: AF 10.4: Eventuelt

-

(*) Angående Zoom som verktøy: Vi er veldig klar over at Zoom har vært i hardt vær pga. manglende sikkerhet og tvilsom adferd med hensyn på personvern. De er dessverre også i godt selskap med stort sett det meste av annen slik programvare. Men på kort varsel får vi ikke opp et fungerende alternativ. Vi har, som mange andre, sendt et signert brev til Zoom der vi forlanger reparasjon av sikkerhetsproblematikken - samt permanent forbedring av personvern, ellers boikotter vi verktøyet uansett. Ettersom mange har presset på kan det se ut som om de har tenkt å endre praksis, og vi vil følge med på utviklingen for å se på om videre bruk av deres verktøy vil være mulig. Vi vet det finnes andre verktøy, som også har åpen kildekode, men vi har så langt ikke greid å få noe til å fungere godt nok i henhold til hvordan vi ønsker å avholde Landsmøtet.

Vi mottar gjerne tips om andre verktøy vi kan teste - vi pleier ofte å sjekke ut ny programvare og undersøke om det er noe vi kan benytte videre.