Lobbyvirksomhet

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

"Stemmer teller, ressurser avgjør" som Stein Rokkan så fint sa det. Interesseorganisasjoner og lobbyister har stor påvirkningskraft i det lovgivende organet i dag, og denne påvirkningskraften kan fort gi en utilbørlig stor fordel for snevre interesser. Forslaget er som følger: Alle stortingsrepresentanter og deres politiske rådgivere skal offentliggjøre deres kontakt med personer som ikke er direkte tilknyttet pressen eller Stortinget, så lenge kontakten kan tenkes å være av en slik karakter at det er egnet til å påvirke komitèarbeid eller stemmegivning, foruten i tilfeller der det er strenge sikkerhetshensyn til å holde kontakten skjult.

Kontakten bør loggføres og gjøres tilgjengelig for pressen og de som ellers måtte være interesserte som en del av den offentlige webportalen.

Diskusjon

Fordeler med forslaget

Ulemper med forslaget

Forslaget vil nødvendigvis medføre en økt mengde rapportering.

Andre tanker

(ingen)

Se også

Avstemning

Støttespillere

(ingen så langt)

Motstandere

(ingen så langt)

Agnostikere

(ingen så langt)

Bør piratpartiet mene noe om dette?

(ingen så langt)