Møre og Romsdal Piratparti: Årsmøte 29. april 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møtereferat

Møte Årsmøte Møre og Romsdal Piratparti
Dato 29.april 2014
Plass Lyspunktet, Ålesund
Deltagere Stian Færøy, Vegard Alsli, Robin Lange
Møteleder Stian Færøy
Referent Robin Lange

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

Godkjent.

2. Godkjenning av regnskap

Godkjent

3. Styrets beretning

Godkjent, styrets arbeid ligger dokumentert på wiki.

4. Vedtektsendring

Tillegg til §3:Årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal kunne holdes digitalt.

Tillegg til §4: Ledervervet er for to år. Nest ledervervet er for to år. Styremedlemverv er for et år.


Kommentar:

- 2 års perioden for leder, starter etter valget av ny leder i 2015, for å gi overlapp mellom leder og nestleder.

- Styret skal gå igjennom vedtektene, når partivedtektene blir endret. Det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte for å godkjenne endringene

5. Valg

Leder: Stian Færøy – 1år

Nest leder: Robin Lange – 2år

Styremedlem: Vegard Alsli – 1år

6. Regnskapsfører for 2014

Robin Lange

7. Rekruttering

- Arrangere lokale møter

- Arbeide for økt profilering i media.

- Styret skal være aktive i sosiale medier, og kommentere minst 6 dager i uken på reddit.

- Kryptoparty:

  • Styret skal sette seg mer inn i emnet, og etablere kontakt med tidligere arrangører av kryptoparties.
  • Har som mål å få arrangert et eller flere parties i løpet av året.

- Kodetimer, styret skal se på muligheter for å kunne arrangere kodetimer.

- Ungepirater, prøve å aktivere unge medlemmer i fylket til å etablere ungdomsparti.

7. Politiske saker.

- Følge med på hvilken saker andre fylkeslag arbeider med.

- Skaffe oversikt over pågående fylkessaker.

- Mål om å jobbe for et fergefritt fylke.

7. Annet.

-Budsjett:

  • Vil bli behandlet, når styret får oversikt hvilken midler som blir til disposisjon.
  • Må følges opp mot sentralt hold.
  • Tas med på neste ekstra ordinært årsmøte.