Møre og Romsdal Piratparti: Ekstraordinært årsmøte 2. mai 2013

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møtereferat

Møte Ekstraordinært årsmøte Møre og Romsdal Piratparti
Dato 5. mars 2013
Plass Skype
Deltagere Elin Kristin Dyb, Stian Færøy, Robin Lange
Møteleder Elin Kristin Dyb
Referent Stian Færøy

Oppsummering

Dette møtet ble et ekstraordinært årsmøte for å endre vedtektene slik at vi får inn hvem som har signeringsrett for fylkeslaget. Dette for å få godkjent søknad i Brønnøysund om registrering som organisasjon.

Saksliste

1. Skolevalget

Vi har fått innkalling til møte om hvordanskolevalgene skal avholdes i år i forbindelse med stortingsvalget. Møtet er i Molde 8. mai. Robin som bor i Molde satser på å bli med på møtet. Hvis ikke prøver Elin å delta. Vi ønsker å delta i opplegget rundt skolevalg. Sakes tas opp igjen når vi har flere detaljer rundt gjennomføring av valget.

2. Folkemøte i Volda

Vi har fått innkalling til å bli med på Folkemøte i Volda 25. mai. Dette er en stor debatt som arrangeres av Høgskolen i Volda. Ingen i styre har noen som helst erfaring med denne typen debatter. Stian tar kontakt med Linda Eikrem og hører mer om opplegget. Vi skal gi tilbakemelding innen 25. mai.

3.Valg av kandidat til Landsstyret

Fylke skal representeres med en kandidat i landsstyret. Måten kandidaten velges på er gjennom digitalt valg hvor alle medlemmer av Piratpartiet i Møre og Romsdal kan stemme på kandidater. Kaptein er vara.

Stian finner ut av hvordan vi teknisk kan gjennomføre et slikt digitalt valg blandt medlemsmassen.

Det blir sendt ut epost til alle medlemmene i fylket etter det er avklart avstemmingsmetode.

En ny paragraf blir lagt til i vedtektene knyttet til dette:

§9 Landsstyret

Delegat til Landsstyret for Møre og Romsdal Piratparti gjelder for et kalenderår. Alle medlemmer kan stille som kandidat. Valg av kandidat skjer gjennom digitalt valg blandt alle medlemmer i Møre og Romsdal Piratparti. Vara er leder i fylkeslaget.

4. Signaturrett

Alle styremedlemmer har signeringsrett (fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold). Denne endringen blir sendt inn til Altinn i forbindelse med å registrere oss som organisasjon. Underskrift fra styremedlemmer på dagens møtereferat. Oppdaterte vedtekter sendes til Brønnøysund.

§8 får en ekstra setning knyttet til dette: Styremedlemmer har signaturrett.

5. Landsmøtet 8-9. juni i Trondheim

Vi vil prøve å delta, hvertfall med kaptein eller styrmann.

6. Wiki

Alle i styret blir lagt inn så fort det skjer noe nytt. Saker i media osv. Oppdatere egen profil.

7. Økonomi

Robin har ansvaret for å opprette konto når organisasjon er ferdig registrert. Kasserer og kaptein har tilgang til konto.

8. Rekrutttering

Elin lager flott plakat for rekruttering av nye medlemmer som sendes ut til medlemmer for videreformidling.

9. Neste møte

Neste møte blir styremøte 13. Mai 20:00 på Skype.