Møre og Romsdal Piratparti: Styremøte 10. februar 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møtereferat

Møte Styremøte Møre og Romsdal Piratparti
Dato 10. februar 2014
Plass Skype
Deltagere Stian Færøy, Robin Lange, Vegard Søbstad Alsli
Møteleder Stian Færøy
Referent Stian Færøy

Saksliste

1. Godkjenning av møtereferat

Forrige referat er godkjent uten innvendinger.

2. Gjennomgang landsmøte

Vi er godt fornøyde med gjennomføring av landsmøtet. Vegard og Stian fulgte det live og fikk stemt på alle saker elektronisk. Et par kommentarer til gjennomføringen:

  • Endringsforslag må vise endringer mye tidligere og forklare intensjon
  • Diskusjon bør ikke foregå under avsteming
  • Kan forsinkelse forbedres?

3. Invitasjon til workshop angående politiske prosesser i Piratpartiet

Vi stiller oss veldig positiv til dette initativet. Vegard er kanskje i Trondheim uansett. Stian ønsker å reise men må få dekket hele eller deler av reise til Trondheim. Reisekostnad er 5-6000 fra Volda.

4. Årsmøte i Møre og Romsdal Piratparti

Stian sender ut e-post med forslag til dato og plass for årsmøte til styret sammen med innkalling til neste styremøte. Vi satser på årsmøte i slutten av mars med fysisk oppmøte i kombinasjon med elektronisk valg/avstemming ved bruk av ElectionBuddy.

5. Kommunevalg

Robin og Vegard deltar på kommunestyremøte snart som mulig for å lære om politiske proseser. Vi avventer rapport.

6. T-skjorter

Robin purrer på bestilling av skjorter til Geir. Vegard mangler nemlig sin som vi har betalt for!

7. Neste styremøte

Neste styremøte er tirsdag 25.02 19:30.

  • Diskusjon av årsmøtesaker
  • Innkalling til årsmøte
  • Fastsette sted og dato for årsmøte