Mediawiki

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Meta: denne siden er en del av en artikkelserie om verktøy i bruk, og er ment for å beskrive fordeler og ulemper samt bruksområder for wiki'en. For øvrig informasjon om mediawiki'en vår, se wiki-kategorien

Mediawikien er godt egnet som informasjonsbank.

Mediawikien er velegnet til å forfatte artikler i samarbeid med andre, men ikke interaktivt. For langvarige prosjekter er antageligvis mediawikien et bedre samhandlingsverktøy enn pad, men dersom flere forfattere skal redigere samme artikkel på samme tidspunkt så vinner pad meget overlegent. En mulig innfallsvinkel er å jobbe interaktivt i pad'en, og deretter kopiere en artikkel over til wiki'en etter noen dager.

Under debatter kan mediawikien med fordel brukes parallelt med forum eller mailingliste, dersom noen tar seg bryet med å "destillere" debatten til en wikiartikkel.

Mediawiki kan benyttes til diskusjoner, Verktøybehov#Avstemminger og todo-lister, men er ikke særlig godt egnet til disse formålene.

Fordeler

God søkbarhet, gode muligheter for kategorisering, lettvint med internlinking, automatisk innholdsfortegnelse på lengre artikler og gode verktøy for revisjonskontroll gjør at mediawikien er meget godt egnet som informasjonsbank.

Ulemper

Enkelte hevder at terskelen for å bruke mediawiki er særlig høy. Det er en potensiell fallgrube at offentlig tilgjengelig informasjon på wiki'en kan oppfattes som offisiell informasjon fra piratpartiet. Det er også noe forvirring rundt om informasjonen på wiki først og fremst er beregnet til internt konsumpsjon eller til ekstern presentasjon av piratpartiet. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til noen gode systemer for tilgangskontroll i mediawiki - hvem som helst har rett både til å se hva som helst samt til å redigere hva som helst.

Det er en reell risiko for at wiki'en vil bli utsatt for spam, sabotasje og uønskede handlinger.

Pekere

For å redigere wiki'en kreves registrering. Registreringen er åpen for hvem som helst. http://wiki.piratpartiet.no