Medlemsdatabase/info til sentralstyret 2015-04-30

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Hei,

Siden siste sentralstyremøte har vi hatt ett møte hvor vi har diskutert litt og gjort litt research angående medlemssystem. En av målsetningene var å komme med en konkret anbefaling til sentralstyret, men vi har dessverre ikke kommet oss så langt enda.

Referatet ligger på Medlemsdatabase/arbeidsmøte_2015-04-26 - det som er særlig relevant er avsnittet "grunnleggende design", som vi er ganske enige i. Medlemsdatabase/arbeidsmøte_2015-04-26#Grunnleggende_design - jeg har også prøvd å lage noen skisser på Medlemsdatabase/design. Vi har også myst litt på konkret programvare, resultatene er lagt inn på Medlemsdatabase/kravspesifikasjon_vs_moduler - men vi er ikke ferdige med dette.

Det er blitt gjort en del endringer og tillegg på kravspesifikasjonen. Endringene kan sees på https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Medlemsdatabase%2Fkravspesifikasjon&action=historysubmit&diff=0&oldid=4168 - her er en kort oppsummering:

  • Lagt til avsnittet "Grunnleggende mål" på toppen.
  • Avsnittet "Sikkerhet" er skrevet om til en lengre tekst med tittel "Sikkerhet og risikoer", dette inkluderer det juridiske. Det ble jobbet mye med den juridiske delen ila arbeidsmøtet.
  • Ettersom vi ønsker en "Single Sign On"-løsning, og vi ønsker å kunne gi folk tilgang til enkelte verktøy selv om de ikke er medlem, så er det nødvendig å kunne registrere konto uten å ha noe ønske om å bli medlem.
  • Nøkkelpersoner på lokallagsnivå må få mulighet til å hente ut og redigere informasjon om sine lokale medlemmer.
  • Verv - spesifisert litt om hvorfor verv er en komplisert greie.

Jeg vil innkalle til nytt møte ila neste uke hvor vi fortsetter å se på ferdige løsninger, svenske løsninger, samt vurdere hva vi evt må fikse selv.