Medlemsdatabase/sekmøte 2015-10-26

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kveldsmøte tech/org.sek/upir 2015-10-26

Tilstede: Anders Kleppe, Tobias Brox, Adrian Ingebrigtsen, Øystein Middelthun (kom sent)

Kleppe presenterer kort "Participants Database" (PD), og mener at det skal være mulig å få trygt nok så lenge man kjører en nedlåst versjon av WordPress med kun et lite knippe med administratorbrukere. Ingebrigtsen hevder at sikkerheten avhenger av hvor god kryptering man har. Brox er uenig, og mener at sikkerheten også avhenger av mange andre faktorer, f.eks., dersom en webserver kjører forskjellige php-applikasjoner er det viktig at medlemsdatabasen kjøres fra en egen systembruker og ikke samme systembruker som websidene våre. Kleppe informerer også om at Nondal utvikler på et system som skal kjøre helt stand-alone utenfor WordPress. Kleppe tenker at PD kan være et midlertidig system inntil man får et bedre system på plass, det være seg Nondals system eller et egenutviklet system levert av tech.

Kleppe klager over at regnskapet for 2014 enda ikke er ferdig, og at dette kan få alvorlige konsekvenser for oss. Brox og Middelthun er enige i at dette er et stort problem, men mener at dette ikke har relevans ifht medlemsdatabasen.

Kleppe mener at medlemsdatabasen er veldig viktig fordi vi skal prioritere rekruttering. Vi har en målsetning om å få 2000 medlemmer, og det kan vi ikke med dagens system. Middelthun mener at det skal være mulig å promotere rekruttering til tross for svakhetene i dagens system.

Kleppe og Ingebrigtsen klager over at det er veldig mye manuelt arbeid med dagens medlemssystem. Middelthun erkjenner problemet, men hevder at han flere ganger har sagt seg villig til å ta på seg denne arbeidsbyrden frem til vi har et nytt system på plass, og at han står fast på dette.

Kleppe informerer om at nye betalingsløsninger levert av Nets vil være oppe om ca tre uker. Kleppe mener at tech har en tre ukers frist på seg for å få opp et fungerende medlemsdatabasesystem. Etter tre uker vil PD bli satt opp dersom tech ikke leverer. Eventuelt som midlertidig system. Brox er enig i at det bør være teknisk mulig å overføre medlemsdatabasen fra PD til ny medlemsportal. Middelthun synes dette er en inelegant løsning.