Medlemsmøte Oslo Piratparti, 2015-12-08

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oppmøtte: Michal Bergseth, Øystein Middelthun, Manuel Lains, Tobias Brox, Thor Harald Johansen, Thomas Gramstad

Sak 0: Trakte kaffe

Fail. Vi måtte klare oss med teposer og instant kaffe.

Sak 1: Vise frem/se på/diskutere prototypen for PIR-småmaskin (laget på Sonelabben på Ifi)

Thomas viser frem en fin liten sak, en Raspberry Pi m/ kabinett med piratlogo. Pris for å lage denne er 50kr. Foreslått salgspris til medlemmer er 80kr. Anders har godkjent å produsere 50stk.

Sak 2: Bli enige om agenda for møtet

Den eksakte ordlyden i møteinnkallingen var: Hvis ingen på forhånd melder særlig interesse for spesifikke punkter for agendaen, tar vi for oss de punktene fra "generelt"-lista som enten står øverst eller som det er mest stemning for på møtet. Dette viste seg å ikke være godt nok, da vi resten av møtet diskuterte hva vi skulle diskutere, med diverse digresjoner, og diskuterte flere punkter på agendaen parallellt - samtidig som vi ikke helt lyktes med å få referentrollen på plass. Vi hadde mange gode diskusjoner, men ... til neste møte trenger vi nok mer konvensjonelle rammer, med ferdig oppsatt agenda og valg av møteleder og referent som første sak.

Sak 2.3: medier

Vi diskuterer litt løst hvilke media PIR Oslo skal satse på

Sak 2.3.6.4: Websider

Egne websider kan enten fremstå som uavhengige sider på et eget domene (typisk oslo.piratpartiet.no) eller som undersider under moderpartiets publiseringsløsning.

Websidene må holdes oppdaterte, noen må ha ansvar for dette.

Før vi konkretiserer mer, bør vi være enige i de overordnede målsetningene for å ha websider. Vi blir enige om at dette er aktuelle målsetninger:

  • Rekruttere medlemmer
  • Aktivisere medlemmene vi har fra før
  • Promotere lokale saker
  • Promotere saker Oslo Piratparti står for.

Sidene bør være mest mulig autooppdaterte, f.eks. inneholde en dynamisk kalender.

Sak 2.3.6.8: Sosiale medier

Manuel er fortsatt ansvarlig for Facebook. Thor blir ansvarlig for at Oslo Piratparti har en tilstedeværelse på Twitter og Google/YouTube. Målsetningene er samme som for websider.

Sak 2.x.y.z

Vi diskuterer om Oslo skal følge sentralt eller være sin egen individuelle enhet, med frihet til å definere egen politikk.

Vi ender opp med å finne ut at vi må først definere de generelle målene for Oslo Piratparti.

Målsetningene blir de samme som for websidene, pluss at vi ønsker å fremme lokal debatt og oppmerksomhet om piratsaker, hjelpe moderpartiet og en del andre målsetninger som ikke ble referatført.

Eventuelt

Planen om å prøvesmake juleøl på kontoret falt i fisk, og i stedet ble det tur til restauranten i førsteetasjen.