Medlemsmøte Oslo Piratparti, 2016-01-19

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møtet ble på sett og vis avholdt på pad'en, før annonsert møtetid, med Michal, Tobias og Thor. Tobias måtte allikevel dra en tur ned til St.Olavs plass i tilfelle noen fant på å møte opp der.

Trakte kaffe

Fail.

Velge møteleder og referent

Fail.

Godkjenne agenda

Fail.

Servere kaffe

Fail.

Godkjenne referat fra forrige møte

Fail.

DAGENS TEMA: HVA GJØR VI MED AKERSHUS?

Vi drodlet litt over dette på pad'en.

Status quo er at Akershus fylkeslag er defunct. Daniel Bjerkeli er leder der, men vi har ikke sett eller hørt noe fra ham etter at valglistene ble levert inn til lokalvalget. Gorm skulle prøve å få tak i ham, men vi har ikke fått noe tilbakemelding fra Gorm.

Tobias foreslår at vi slår sammen Oslo og Akershus til "Stor-Oslo piratparti". Vi trenger fortsatt "ekte" fylkeslag ifm. interaksjon med det offentlige, inkludert innlevering av valglister, men disse kan være pro forma-lag, med all aktivitet i Stor-Oslo-partiet. Thor er bosatt i Akershus, dersom ingen andre stiller opp kan ha ta på seg en pro-forma lederrolle i Akershus.

Vi spekulerer litt i om navnet "Stor-Oslo" kan virke provoserende, det finnes sikkert mange i Akershus som ikke føler noen tilhørlighet til Oslo. Alternativet blir Oslo og Akershus piratparti.

Tobias Brox følger opp videre.

Planlegging av neste medlemsmøter

Iht. Tobias' forslag skal vi diskutere digitalt demokrati 2. februar, og Thomas Gramstad skal rulle film 16. februar. Det er ingen kommentarer eller innvendinger på dette. Vi må imidlertid avvente med å fastsette dato for filmvisning til vi har fått klarsignal fra filmansvarlig.

Øvrig:

  • Forslag om at vi bør invitere foredragsholdere
  • Forslaget om å lage introduksjonsvideo om Mumble utgår. Vi har tidligere drøftet dette og kommet til at en slik video antageligvis ikke er særlig verdifull. I tillegg kommer det nå frem at Thor ikke liker Mumble. Thor er vår fremste ressurs på video, det ville være meningsløst å lage video uten ham, og det vil være meningsløst å prøve å lage en video som han ikke er motivert for å lage.
  • Michal hinter frempå om at vi bør forsøke å få i stand en seiltur igjen. Akkurat nå er det mye is på fjorden.