Medlemsmøte Oslo Piratparti, 2017-02-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Vi har i dag avholdt medlemsmøte i Oslo Piratparti. Fem personer dukket opp, to som ikke har vært med på medlemsmøter tidligere, og tre som har vært med i partiet siden starten.

Det var to ting på agendaen. Den andre saken på agendaen var planlegging av årsmøte; Tobias sender ut innkalling ASAP. Den første saken var diskusjon vedrørende en pågående kampanje om ekstraordinært landsmøte og mistillit mot sittende styre og generalsekretær. De tre som har vært med i partiet siden starten fortalte litt om ulike problemfaser partiet har vært gjennom og status i dag.

Ting som ble sagt:

 • Det ble reist spørsmål om hvorvidt det er noe poeng i å innkalle til ekstraordinært landsmøte nå da det er relativt kort tid til ordinært møte.
 • Det er liten vits i å stille noe mistillitsforslag mot sittende styre dersom man ikke har noen alternative folk som kan steppe inn.
 • Vi mangler en potensiell leder ved en utskifting av sentralstyret; det er kanskje naturlig at Nondal tar på seg denne oppgaven dersom mistillitsforslaget går igjennom.
 • Generalsekretæren kan skiftes ut på ordinært landsmøte, det er ikke behov for ekstraordinært landsmøte for dette, ei heller mistillitsforslag mot hele det sittende styret.
 • De fleste som har kompetanse og interesse av å være generalsekretær er kontroversielle personer - det er en risiko for at vi bytter ut ett problem med et annet problem når/hvis generalsekretæren byttes ut.
 • Full åpenhet i økonomien burde være en selvfølge i et ekte piratparti. Minst en håndfull pirater med verv bør ha full tilgang til regnskapssystem og kontoutskrifter (samtlige fylkeslagsledere ble konkret nevnt) og kunne følge med i sanntid. Alle medlemmer bør ha full tilgang til relativt detaljert regnskap, men selvfølgelig uten persondata og andre sensitive opplysninger - da kunne man enkelt unngått rykter om uvettig pengebruk.
 • Det er mange i det sittende styret som gjerne må bli sittende - slik som Tale (men ikke som leder), Eikrem og Raymond.
 • Gorm opptrådte illojalt i forrige valgkamp, da han egenhendig erklærte at Sør-Trøndelag piratparti var mot søndagsåpne butikker, enda han meget godt visste at nestleder Marton var for søndagsåpne butikker. Dette burde ha blitt tatt opp i de rette fora, men i stedet ble Gorm valgt inn som nestleder av landsmøtet.
 • Det uttrykkes frustrasjon fra grasrota (dvs. de to medlemmene som ikke har vært med på tidligere møter) over mangel på debatt og engasjering av grasroten; vi har ikke noe diskusjonsforum, ikke engang en offisiell epostliste. Partiet uttaler seg av og til på høringsuttalelser, men det er ingen debatt i forkant av dette.

Vi diskuterte personer og navn som eventuelt kunne spørres om de ønsket noen posisjon i et nytt sentralstyre eller sekretæriat, disse dukket opp:

 • Eikrem, Raymond og Tale
 • Rune Mathisen
 • Marton Teilgård
 • Robin Lange
 • Ola Tellesbø (som mulig generalsekretær)
 • Bjørn Gotheim (som mulig generalsekretær)
 • Geir Aaslid (som mulig generalsekretær)

Enkelte av de tilstedeværende uttrykte at de ville bli med på kravet om ekstraordinært landsmøte, eller ville vurdere det.