Medlemsmøte i Groruddalen og Lørenskog lokallag, 2013-10-14

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oppmøte

Møtet var ment å være på Furuset bibliotek, kl 16:00, Bjørn Sørensen og Sigmund Kopperud møtte opp, og pratet om regelverk og ymse frem til 16:18. Møtet ble etterhvert flyttet til Tobias Brox slik at man kunne være vedtaksdyktig (Tobias kunne ikke kunne møte pga barnehagehenting og barn hjemme). Møtet ble gjenopptatt kl 18:58 og avsluttet 21:05.

Sigmund var møteleder. Referatet ble ført i sanntid av Sigmund (http://pad.piratpartiet.no/p/loklag14102013) og renskrevet av Tobias.

Valg av styre

Sigmund blir leder, Bjørn blir nestleder og Tobias blir sekretær

Vedtatt med akklamasjon

Valg av reglement

Det ble vedtatt at lokallaget skal ha følgende reglement:

 • Ingen diskriminering/trakassering/mobbing utifra etnisitet, seksualitet, kjønnsidentitet eller annet. Pirater mobber ikke hverandre!
 • En plenumavstemning I lokallaget (via godkjente kanaler - redditen og fysiske møter vedtas å være gyldige av loklagets konstituerende møte) skal diktere hvilke kanaler lokallaget bruker for intern kommunikasjon og avstemminger.

Vedtekter

Sigmund har laget et utkast til vedtekter på http://pad.piratpartiet.no/p/vedtekter_groruddalen-ls (pad.piratpartiet.no/p/vedtekter_groruddalen-ls/1/export/txt)

Dette vedtas, men da de øvrige medlemmene ikke har satt seg godt nok inn i hva som bør være med i et godt regelverk, samt sentrale vedtekter, tas det forbehold om at det blir endringer på neste medlemsmøte og/eller at vedtaket blir overprøvd av fylkeslaget.

Resolusjoner

Det ble vedtatt to resolusjoner.

Resolusjon 1

Kjerneprogrammet bør oppstykkes i en visjonserklæring og et sett med tiltakspakker innenfor relevante felt

Resolusjonen er vedtatt, og skal oversendes til fylkeslaget, som må utnevne en programansvarlig for å behandle vedtaket på fylkeshakket og gjennomføre en avstemning på fylkeshakket, så forslaget kan sendes videre til andre fylkeslag.

Resolusjon 2

Grasrota skal ha mulighet til å påvirke nasjonal piratpolitikk gjennom vedtak på lokallagsnivå og fylkeslagsnivå, på lik linje med lokallag og fylkeslag i andre partier. Dette skal kunne fungere som et supplement til en eventuell nasjonal avstemningsmekanisme og landsmøtene, i tråd med Resolusjon 1.

Oppfølgingssaker fra forrige medlemsmøte

Sak 1 - IT-museum på Breivoll/Alnabru

Denne saken er utsatt for diskusjon på et fremtidig medlemsmøte, da flertallet av medlemmene føler at de ikke har nok bakgrunnskunnskaper til å si noe om saken.

Sak 2 - Utvidelse av Oslos bygrenser

Sigmund mener at Oslos bygrenser burde utvides til å dekke hele tettstedet Oslo (som definert av SSB, ref wikipedia). Bjørn (vår representant fra utsiden av dagens bygrense) er noe skeptisk. Tobias synes i utgangspunktet det høres fornuftig ut, men har ikke tenkt så veldig nøye igjennom eventuelle konsekvenser. Saken utsettes til diskusjon på et fremtidig medlemsmøte.

Sak 3 - Fortgang i T-bane til Ahus

Det er enstemmig vedtatt at lokallaget ønsker fortgang i arbeidet med T-bane til Akershus universitetssykehus. Toåringen som har overhørt samtalen stemmer i: "Bane! Bane!".

Sak 4 - Utvidelse av sone 1 i kollektivsatsene

Hele Lørenskog (sone 2Ø - ref sonekart_111002.png) bør komme inn under sone 1. Optimalt skal hele tettstedet Oslo ligge under sone 1. Enstemmig vedtatt.

Sak 5 - Trådløst meshnettverk

Lokallaget ønsker at det skal jobbes for å implementere et åpent, trådløst meshnettverk i tettstedet Oslo med minst 100 mbit/s som del av et nasjonalt forsøksprosjekt. Enstemmig vedtatt.

Sak 6 - LAN-Party

Vi vedtar å etablere et LAN-crew bestående av kvalifiserte individer, også utenfor lokallagets grenser, men primært i Groruddalen-Lørenskog, for å rekruttere og få bedre råd lokalt. Sigmund sjekker med Middelthun og Thor for å se om dette er realiserbart. De er isåfall åpenbare kandidater til crewet.

Sak 7 - Intensivering av rekrutteringsarbeid

Ref forrige medlemsmøte, tenker vi på diverse tiltak for rekruttering og aktivisering av medlemmer:

 • Vi bør etablere en egen rekrutteringskomité/stående valgkomité.
 • Vi bør ha lette partytelt m/ brand og flagg, flaggstanger, bannere etc tilgjengelig for stands, etc. Campingstoler. "Pakke" som kan gå i én stor ryggsekk og tas med på kollektivtransport. Vi trenger lettvinte løsninger for å kunne kjøre kampanjer i forkant av lokalvalget. Vi bør ha et sentralt lager som flere har nøkkel til, slik at man kan dra i gang en stand uten et overdrevet byråkrati.
 • Piratpils, piratmat, etc.
 • DIY-klubb - anskaffe 3D-printer, quadrokopter, hjemmebrygging, etc.
 • Samarbeid med ungpirat, prøve å trekke inn folk fra VGS'ene.

Enstemmig vedtatt. Sigmund er overordnet ansvarlig og konsulterer Bjørn, som er ansvarlig for biltransport og lagerorganisering. Tobias er ansvarlig for å sjekke markedet for partytelt/messetelt o.l. frem til neste møte.

Sak 8 - Mikrogrøfter lokalt

Lokallaget vedtar at vi ønsker mikrogrøfter med fiber lokalt.

Sak 9 - Flerbrukskulverter

Lokallaget ønsker at det legges ned flerbrukskulverter (aka utility tunnels) slik at man i utgangspunktet bare behøver å grave én gang når man trenger vedlikehold/nylegging av underjordisk infrastruktur. Da kostnadsnivået er ukjent og det er uklart om dette er i konflikt med ønsket om mikrogrøfter, vedtas det at dette må utredes bedre.

Sak 10 - Generell styrking av Oslo byfylke

Lokallaget vedtar at:

 • alt av offentlige dokumenter og data bør være tilgjengelig i en database med et åpent API, og følge velspesifiserte maler.
 • det bør eksistere en åpen eiendomsdatabase for offentlig eiendom - hva brukes eiendommene til? hva er evt planlagt bruk? hvilke eiendommer disponerer bydelene? Kan de leies hvis de ikke er i bruk?
 • særlig budsjettdata bør være enklere tilgjengelig enn i dag - eksempel: hvor mye koster det å drifte legevakta? hvordan bruker byrådet pengene? dette er tall det er omtrent umulig å finne ut av i dag.
 • det bør legges opp til direktedemokratisk budsjettplanlegging
 • bydelene bør få mer makt, f.eks. til å utforme egen skolepolitikk

Sak 11 - Innmeldingsblanketter

Piratpartiet trenger fysiske innmeldingsblanketter, slik at man kan innhente personalia og underskrifter i valgboder o.l.

Thor kan bistå.

Sak 12 - Medlemskontingent

Vi trenger fullmakt til å samle inn medlemskontingent i kontanter fra eventuelle nye medlemmer på neste medlemsmøte.

Neste møte

Vi vedtar at neste møte avholdes 2013-10-28 18:00 CET

 • Dette må reklameres for ORDENTLIG - bl.a. på facebook; FB-side for Groruddalen, annonsering på Oslo-siden og den nasjonale FB-siden
 • Piratpilsen må annonseres bedre, helst bør plakater opp to uker før. (Tobias protesterer - han har ingen planer om å klistre opp plakater i dag)
 • Sigmund er overordnet ansvarlig, men delegerer ansvar for plakatklistring til Tobias og Bjørn.