Merkevarestrategi

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Merkevarestrategianalyse

Her jobber vi med analyse og utarbeidelse av promotering av Piratpartiet.

Målet er å få økt medlemstallet til et stort 4-sifret antall, og få representanter i flere fylkesstyrer og kommunestyrer valget 2015.

Grunnlaget for denne analysen er følgende målformulering:

Definerte Mål

Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system upåvirket av næringsinteresser
og der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Mål som vil oppnås

 • 2.000 medlemmer innen 1. september 2015
 • Minst 4% av stemmene nasjonalt neste valg
 • Inntekt fra effektsalg - minst 100.000,- i 2014
 • Aktivitet på lokalt plan
  • Hvert lokal-/fylkeslag skal ha minimum 4 aktiviter innen utgangen av 2014
   • Vervekampanjer, demoer, deltakelse på seminarer, arrangere seminarer, digitale kampanjer, vær kreativ! Se mål over.
 • Aktiviteter sentralt. regionalt, lokalt
  • Hvert styremedlem bruker minst 15 minutter hver dag på styrearbeid
   • Aktivitet + Motivasjon = Engasjement
   • Engasjement + Motivasjon = Aktivitet
   • Bruk matematikk og snu og vri på regnestykket som du vil.
  • En katt i dag


For neste års valgår

 • I hvor stor grad og hvordan skal vi engasjere eksternt publikum i politiske beslutninger før valgkampen?
 • Lage statements som har begrenset gyldighet.

Innovative team

Nye muligheter

 • Identifisere
  • ...personer som kan jobbe i kreative/innovative team for å oppnå målsetningene.
  • ..idéer. Systemer for å få kooordinert gode og dårlig, til og med elendige, idéer for å oppnå målene.
  • Målgrupper, demografiske målgrupper.
  • Eksterne samarbeidspartnere.
  • Meningsfeller (aktivister/hacktivister)
 • Evaluere
  • p1
  • p2
 • Aktivere
  • Jevnlig informasjon, nyhetsbrev til medlemmer og publikum.

Frikoble strategi og innovasjon

blablabla