Nettnøytralitet

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Nettnøytralitet er prinsippet om at det ikke skal foregå kommunikasjonsmessig diskriminering på Internett, for eksempel innskrenking av båndbredde til enkelte innholdsleverandører eller hjemmesider. Nettnøytraliteten har flere ganger blitt utfordret i flere land(Trenger referanse) ved at nettleverandører har villet kreve betaling fra innholdsleverandører for å få raskere hastighet på nettet. Piratpartiet mener i likhet med mange andre at dette vil ødelegge Internett som vi kjenner det i dag. I dag har alle lik rett til å bli hørt på nettet, men en innskrenking av nettnøytraliteten kan føre til at aktører med liten betalingsevne vil få redusert trafikkapasitet og dermed få redusert sin mulighet til å frembringe sitt budskap.

Internett har revolusjonert samarbeid og informasjonsflyt verden over. Aldri tidligere i historien har vi hatt tilgang til en lignende ressurs av informasjon, litteratur, kultur, underholdning, musikk, meninger og inspirerende impulser. Dette er nåtidens versjon av biblioteket i Alexandria, og det er for verdifullt til å ødelegge fordi et fåtall kommersielle aktører prioriterer egen inntjening fremfor det fellesgodet Internett er.