PP-EU Manifestet

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Europeiske Piratpartiets programerklæring

Forord

Vi, de europeiske piratene , vil at samfunnet skal ønske velkommen og tilpasse seg den digitale revolusjonen:

Vi definerer den digitale revolusjonen som en total fornyelse av menneskelige samfunn og derfor anerkjenner vi som et av våre viktigste mål å forsvare Internett som et felles gode og til allmenn nytte.

Vi ønsker et samfunn basert på følgende programerklæring:

Borgerrettigheter

Menneskeverdet er ukrenkelig. Alle har rett til liv, frihet, personlig sikkerhet, tankefrihet, selvbestemmelse og å delta som en integrert del av samfunnet.

Vi, de europeiske piratene, støtter den høyeste standard for borgerrettigheter i den europeiske unionen. Rettighetene til fri foreningsdannelse, bevegelsesfrihet, frihet til å møtes i offentlige rom, meningsfrihet, ytringsfrihet, og fri tilgang til informasjon er alle viktige elementer. Varslere bør beskyttes ved lov og aldri være gjenstand for juridiske sanksjoner.

Vi har stor tro på at alle mennesker har rett til rettferdig og lik behandling . Siden alle på en eller annen måte tilhører en minoritet , er det viktig at samfunnet respektere rettighetene til minoriteter.

Personvernet til den enkelte skal være verdsatt til alle tider og være beskyttet fra å bli utnyttet av offentlige institusjoner og økonomiske aktører.

Innbygger-deltakelse og åpen offentlig sektor

Makten ligger hos folket. Deres rettigheter og verdighet står over alt annet.

Vi, de europeiske piratene, arbeider for å skape muligheter for demokratisk deltakelse og for å fremme utstrakte bruk av dette, fordi bare demokrati kan sikre en rettferdig balansering av europeeres ulike interesser. Offentlige myndigheter bør oppfordres til å legge frem deltakende- og samarbeidsverktøy som lar borgere aktivt foreslå saker til politisk behandling og å ta direkte del i beslutninger.

Åpenhet

Åpenhet og ansvarliggjøring for offentlige institusjoner er motstykket til gode databeskyttelses-reguleringer for å beskytte personlige opplysninger og privatliv. Vi, de europeiske piratene, ønsker en klar gjennomsiktighet i felles anliggender og et godt personvern for enkeltpersoner. Offentlige myndigheter bør jevnlig bli pålagt å publisere offentlig organisatoriske oppgaver med tilhørende oppgavebeskrivelser, inkludert kataloger av alle administrative registre.

Alle har rett til å få tilgang til dokumenter og saksbehandling på alle nivåer i offentlig administrasjon, også på regjeringsniva, og tilgjengelig informasjon til de respektive myndigheter. Respekt for denne retten skal være styrt av et strengt uavhengig organ.

Reform av opphavsrett

Vi, de europeiske piratene, ønsker en rettferdig og balansert opphavsrettslov basert på interessene til samfunnet som helhet.

Vi krever derfor at kopiering , tilgang til, lagring og bruk av litterære og kunstneriske produksjon for ikke-kommersielle formål, ikke bare må legaliseres , men beskyttet av lov og aktivt fremmet som normal praksis. Dette er avgjørende for å forbedre den offentlige tilgjengeligheten av informasjon , kunnskap og kultur og det er en forutsetning for den sosiale, teknologiske og økonomiske utviklingen av vårt samfunn . Alle skal være i stand til å dra nytte av og dele vår kulturarv, fri fra trusselen om søksmål eller sensur.

Det kommersielle monopolet gitt av dagens opphavsrett skal bli gjenopprettet til en rimelig balanse mellom rettighetshaver og publikum. Avledede verk skal alltid være tillatt, med unntak som er spesifikt og klart oppregnet i loven, med minimalt rom for tolkning.

Reform av patentsystemer

Patenter er statlig støttede monopoler som er hindringer i et fritt marked og i økende grad et hindrer, i stedet for til hjelp, for innovasjon. Patenter bør definitivt aldri bli gitt for ting som er hverdagslige, uvesentlige, dataprogrammer, forretningsmodeller, eller ting av uetisk art.

På lang sikt må det utvikles et alternativt system som å støtter innovasjon for å erstatte patenter og sørge for at resultatene av forskningen kommer til nytte for samfunnet som helhet.

Åpen tilgang og åpne data

Resultatene av all forskning utført med offentlige midler, helt eller delvis, må bli publisert med åpen tilgang i vitenskapelige tidsskrifter eller på annen måte som gjør dem lett tilgjengelig for den generelle befolkningen å få tilgang til.

Alle data som er opprettet for offentlig bruk eller med bruk av offentlige penger, uavhengig av opprinnelse, skal være fritt tilgjengelig for allmennheten så lenge personopplysninger ikke blir avslørt uten samtykke fra de berørte personer. Det skal gjøres tilgjengelig i et passende format, som også skal inneholde en form for databehandling. Tilgang må ikke være begrenset av søknadsprosedyrer , lisenser, avgifter eller tekniske midler.

Nett-nøytralitet

Alle bør ha uhindret tilgang til Internett og andre offentlige informasjons-og kommunikasjonsnett og har mulighet til å beskytte all dataoverføring med godt personvern. For å sikre dette er vi, de europeiske piratene, talsmann for et Internett fritt for diskriminering, som ikke tillater operatører, myndigheter og andre organer, inkludert kommersielle aktører, å enten blokkere eller prioritere visse typer anvendelser, tjenester eller innhold, eller på annen måte begrense tilgangen avhengig av plasseringen av sender eller mottaker.

Fri programvare og fri kultur

Vi, de europeiske piratene, støtter spredningen av programvare som kan brukes, analyseres, deles og endres av alle. Denne såkalte frie og kostnadsfrie åpne kildekoden er viktig for brukernes kontroll over sine egne tekniske systemer og gir et betydelig bidrag til å styrke uavhengigheten og personvernet til alle brukere.

Fri kultur er en viktig ressurs for utdanning og kreativitet i samfunnet vårt. Vi streber etter å fremme kunstnerisk aktivitet og kulturelt mangfold for å sikre et rikt pedagogisk og kunstnerisk miljø for oss og våre fremtidige generasjoner.PP-EUs vedtekter på norsk

Tilbake til internasjonalt hovedside